Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 162 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh nắm vững cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam (bài 1, 2, 3, 4 trang 160/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) 200 đồng đổi được mấy tờ 100 đồng?

b) 500 đồng đổi được mấy tờ 100 đồng?

c)1000 đồng đổi được mấy tờ 100 đồng?

Hướng dẫn giải

a) 200 đồng đổi được 2 tờ 100 đồng

b) 500 đồng đổi được 5 tờ 100 đồng

c)1000 đồng đổi được 10 tờ 100 đồng

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 162 163 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

b) 700 đồng

c) 800 đồng

d) 1000 đồng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Giải bài tập trang 162 163 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Chọn chú lợn D

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính:

100 đồng + 400 đồng = 700 đồng + 100 đồng =

900 đồng – 200 đồng = 800 đồng – 300 đồng =

Hướng dẫn giải

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng 700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng – 200 đồng = 700 đồng 800 đồng – 300 đồng = 500 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2: Luyện tập Tiền Việt Nam

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm