Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 75)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

16 – 7 = 12 – 6 = 10 – 8 = 13 – 6 =

11 – 7 = 13 – 7 = 17 – 8 = 15 – 7 =

14 – 8 = 15 – 6 = 11 – 4 = 12 – 3 =

Hướng dẫn giải

16 – 7 = 9 12 – 6 = 6 10 – 8 = 2 13 – 6 = 7

11 – 7 = 4 13 – 7 = 6 17 – 8 = 9 15 – 7 = 8

14 – 8 = 6 15 – 6 = 9 11 – 4 = 7 12 – 3 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 32 – 25; 61 – 19; 44 – 8.

b) 53 – 29; 94 – 57; 30 – 6.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

42 – 12 – 8 = 36 + 14 – 28 =

58 – 24 – 6 = 72 – 36 + 24 =

Hướng dẫn giải

42 – 12 – 8 = 22 36 + 14 – 28 = 22

58 – 24 – 6 = 28 72 – 36 + 24 = 60

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm x:

a) x + 14 = 40; b) x – 22 = 38; c) 52 – x = 17

Hướng dẫn giải

a) x + 14 = 40; b) x – 22 = 38; c) 52 – x = 17

x = 40 – 14 x = 38 + 22 x = 52 – 17

x = 26 x = 60 x = 35

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Băng giấy màu xanh dài là:

65 – 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 76, 77, 78 SGK Toán 2: Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm