Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15 giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 53 -15, vận dụng phép trừ đã học làm tính và giải Toán. Đồng thời củng cố cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết và các bài tập liên quan.

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 2: 13 trừ đi một số 13 - 5

Hướng dẫn giải bài 53 - 15 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 59)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 63 và 24; b) 83 và 39; c) 53 và 17.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x – 18 = 9;

b) x + 26 = 73;

c) 35 + x = 83.

Hướng dẫn giải

a) x – 18 = 9; b) x + 26 = 73; c) 35 + x = 83

x = 9 + 18 x = 73 – 26 x = 83 – 35

x = 27 x = 47 x = 48

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 60 SGK Toán 2: Luyện tập

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm