Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 151, 152 SGK Toán 2: Ki - lô - mét

Giải bài tập trang 151, 152 SGK Toán 2: Ki - lô - mét

Giải bài tập trang 151, 152 SGK Toán 2: Ki - lô - mét có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được cách quy đổi đơn vị ra ki - lô - mét, và các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài ki - lô - mét. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 150 SGK Toán 2: Mét

Hướng dẫn giải bài Ki - lô - mét – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

1km = ... m ....m = 1km

1m = ...dm ...dm = 1m

1m = ....cm ....cm = 1dm

Hướng dẫn giải

1km = 1000 m 1000m = 1km

1m = 10dm 10dm = 1m

1m =100cm 100cm = 1dm

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Nhìn hình vẽ trả lời các câu hỏi?

Giải bài tập trang 151, 152 SGK Toán 2

a) Quãng đường AB dài bao nhiêu Ki-lô-mét?

b) Quãng đường BD dài bao nhiêu Ki-lô-mét?

c) Quãng đường CA dài bao nhiêu Ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

a) Quãng đường AB dài 23km

b) Quãng đường BD dài: 42 + 48 = 90 km

c) Quãng đường CA dài: 23 + 42 = 65km

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nêu số đo thích hợp theo mẫu:

Giải bài tập trang 151, 152 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hà Nội – Lạng Sơn: 169km

Hà Nội – Hải Phòng: 102 km

Hà Nội – Vinh : 308km

Hà Nội – Huế : 308 + 368 = 676 km

TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ:174km

TP Hồ Chí Minh -Cà Mau: 354 km

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

a) Cao Bằng và Lạng Sơn nơi nào xa Hà Nội hơn?

b) Lạng Sơn và Hải Phòng Nơi nào gàn Hà Nội hơn?

c) Quãng đường nào dài hơn: Hà Nội – Vinh hay Vinh – Huế

Hướng dẫn giải

a) Cao Bằng xa Hà Nội hơn Lạng Sơn

b) Hải Phòng Nơi nào gần Hà Nội hơn Lạng Sơn

c) Quãng đường Vinh – Huế dài hơn Hà Nội – Vinh

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 153 SGK Toán 2: Mi - li - mét

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm