Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 107: Số bị chia - Số chia - Thương

Giải vở bài tập Toán 2 bài 107

Giải vở bài tập Toán 2 bài 107: Số bị chia - Số chia - Thương giúp các em học sinh ôn tập, học thuộc và thực hành các bài Toán về Số bị chia - Số chia - Thương. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo để biết tất cả các dạng toán về phép chia.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 107 trang 25

Câu 1. Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

6 : 2 = 3

6

2

3

12 : 2 =.....

18 : 2 =....

10 : 2 =....

20 : 2 =......

Câu 2. Tính nhẩm:

2 × 7 =.....

2 × 8 =.....

2 × 9 =.....

14 : 2 =......

16 : 2 =..…

18 : 2 =..…

2 × 10 =..…

20 : 2 =..…

Câu 3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phép nhân

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

2 × 3 = 6

6 : 2 = 3

6

2

3

6 : 3 = 2

2 × 4 = 8

2 × 5 = 10

Câu 4. Tính nhẩm:

10 − 2 =..…

10 : 2 =.....

16 − 2 =..…

16 : 2 =..…

20 − 2 =.....

20 : 2 =.....

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

6 : 2 = 3

6

2

3

12 : 2 = 6

12

2

6

18 : 2 = 9

18

2

9

10 : 2 = 5

10

2

5

20 : 2 = 10

20

2

10

Câu 2. Tính nhẩm:

2 × 7 = 14

2 × 8 = 16

2 × 9 = 18

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

2 × 10= 20

20 : 2 = 10

Câu 3. Viết phép chia và số thích hợp vàoô trống (theo mẫu):

Phép nhân

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

2 × 3 = 6

6 : 2 = 3

6

2

3

6 : 3 = 2

6

3

2

2 × 4 = 8

8 : 4 = 2

8

4

2

8 : 2 = 4

8

2

4

2 × 5 = 10

10 : 5 = 2

10

5

2

10 : 2 = 5

10

2

5

Câu 4. Tính nhẩm:

10 − 2 = 8

10 : 2 = 5

16 − 2 = 14

16 : 2 = 8

20 − 2 = 18

20 : 2 = 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm