Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập So sánh các số có ba chữ số

Bài tập Toán lớp 2: So sánh các số có ba chữ số được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến so sánh các số có ba chữ số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 2, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 2: So sánh các số có ba chữ số

A. Lý thuyết cần nhớ khi so sánh các số có ba chữ số

+ Khi so sánh các số có ba chữ số, số nào có chữ ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn

B. Các bài toán về so sánh các số có ba chữ số

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 367 < … < 369

A. 364 B. 367 C. 366 D. 368

Câu 2: Cho các số 147, 185, 146, 137, 122. Số bé nhất trong các số kể trên là:

A. 122 B.137 C. 147 D. 185

Câu 3: Cho các số: 363, 392, 357, 301, 385. Số lớn nhất trong các số kể trên là:

A. 301 B.385 C. 392 D. 363

Câu 4: Có bao nhiêu số mà lớn hơn 461 mà nhỏ hơn 475

A. 10 B.11 C.12 D. 13

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 743 … 742 là:

A. < B.> C. =

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

a, 330 … 330 b, 132 … 146

c, 756 … 734 d, 529 … 558

e, 175 … 175 f, 759 … 783

Bài 2: Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số sau:

a, 154, 148, 174, 140, 103, 114, 197, 184

b, 629, 630, 684, 659, 602, 699, 672, 613

Bài 3: Sắp xếp các số

a, 549, 590, 548, 559, 529, 502, 533 theo thứ tự từ bé đến lớn

b, 862, 850, 893, 856, 842, 884, 872 theo thứ tự từ lớn đến bé

C. Hướng dẫn giải bài tập về so sánh các số có ba chữ số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DACDB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 330 = 330 b, 132 < 146

c, 756 > 734 d, 529 < 558

e, 175 = 175 f, 759 < 783

Bài 2:

a, Số lớn nhất là số 197. Số bé nhất là số 103

b, Số lớn nhất là số 699. Số bé nhất là số 602

Bài 3:

a, 502, 529, 533, 548, 549, 559, 590

b, 893, 884, 872, 862, 856, 850, 842

------------

Trong quá trình học môn Toán lớp 2, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 2 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 2giải SBT Toán lớp 2 để cùng các em học tốt hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm