Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 73: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 73

Giải vở bài tập Toán 2 bài 73: Luyện tập chung trang 77 bao gồm câu 1, 2, 3, 4, 5 ,6 giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện thực hiện phép cộng và phép trừ, luyện tập các bài tập về đường thẳng một cách thành thạo, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 73 trang 77

Câu 1. Tính nhẩm:

12 − 9 =..…

17 − 6 =..…

14 − 7 =..…

11 − 6 =..…

15 − 7 =..…

13 − 5 =..…

16 − 9 =..…

17 − 9 =..…

12 − 5 =..…

14 − 8 =..…

18 − 9 =..…

12 − 7 = ..…

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

66 - 29 41 - 6 82 - 37 53 - 18

Câu 3. Ghi kết quả tính:

56 − 18 − 2 =..…

74 − 27 − 3 =..…

48 + 16 − 25 =..…

93 − 55 + 24 =..…

Câu 4. Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề - xi – mét?

Câu 5. Tìm x:

a) x + 18 = 50

b) x – 35 = 50

c) 60 – x = 27

Câu 6.

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 73

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

12 − 9 = 3

17 − 6 = 11

14 − 7 = 7

11 − 6 = 5

15 − 7 = 8

13 − 5 = 8

16 − 9 = 7

17 − 9 = 8

12 − 5 = 7

14 − 8 = 6

18 − 9 = 9

12 − 7 = 5

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 73 trang 77

Câu 3.

56 − 18 − 2 = 36

74 − 27 − 3 = 44

48 + 16 − 25 = 39

93 − 55 + 24 = 62

Câu 4.

Tóm tắt:

Chị cao: 15dm

Em thấp hơn chị: 6dm

Em cao:…dm?

Bài giải

Em cao là:

15 – 6 = 9 (dm)

Đáp số: 9dm.

Câu 5.

a) x + 18 = 50

x = 50 – 18

x = 32

b) x – 35 = 50

x = 25 + 35

x = 60

c) 60 – x = 27

x = 60 – 27

x = 33

Câu 6.

a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Giải VBT trang 77 Toán lớp 2

b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 73 trang 77

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm