Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 143: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 143: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 143: Luyện tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SBT giúp các em học sinh nắm được cách quy đổi đơn vị, và các dạng bài tập liên quan đến cộng, trừ, nhân, chia. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 143 trang 67

Câu 1. Tính:

35m + 24m =.........…

46km − 14km =.....…

13mm + 62mm =....…

3km × 2 =.........…

24m : 4 =.........…

15mm : 3 =.......…

Câu 2. Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố?

Bài giải

..................

Câu 3. Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét?

Bài giải

................…

Câu 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 143: Luyện tập

a, Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Bài giải

................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính:

35m + 24m = 59m

46km − 14km = 32km

13mm + 62mm = 75mm

3km × 2 = 6km

24m : 4 = 6m

15mm : 3 = 5mm

Câu 2. Quãng đường từ nhà bác Sơn đến thành phố dài 43km, bác Sơn đi từ nhà ra thành phố và đã đi được 25km. Hỏi bác Sơn còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được thành phố?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 143: Luyện tập

Bài giải

Bác Sơn còn phảiđi tiếp số ki-lô-mét là:

43 – 25 =18 (km)

Đáp số: 18km.

Câu 3. Bề dày của một cuốn sách là 5mm. Một chồng sách gồm 10 cuốn sách như thế. Hỏi chồng sách đó cao bao nhiêu mi-li-mét?

Bài giải

Tóm tắt

1 cuốn sách dày: 5mm

10 cuốn sách dày: …. mm?

Bài giải

10 cuốn sách có độ dày:

10 × 5 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 4

a, Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 143: Luyện tập

b, Tính chu vi hình tứ giác ABCD là:

40 + 10 + 40 + 30 = 120 (mm)

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm