Bài tập 29 + 5

Bài tập Toán lớp 2: 29 + 5 là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Lý thuyết cần nhớ về phép cộng 29 + 5

+ Phép cộng 29 + 5

Đặt tính:

Bài tập 29 + 5

Hàng đơn vị: 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1

Hàng chục: 2 thêm 1 (nhớ ở hàng đơn vị) bằng 3, viết 3

B. Bài tập vận dụng về phép cộng 29 + 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 17 + 9 là:

A. 26B. 16C. 36D. 46

Câu 2: Tính nhẩm: 49 + 3 + 2 ta được kết quả là:

A. 74B. 64C. 54D. 44

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 29 + … = 36 là:

A. 8B. 7C. 9D. 10

Câu 4: Kết quả của phép tính 39 + 8 là:

A. 17B. 27C. 37D. 47

Câu 5: Hùng có 9 con tem, Hòa có 15 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con tem?

A. 20 con temB. 24 con temC. 23 con temD. 22 con tem

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

39 + 524 + 949 + 67 + 29
5 + 1944 + 929 + 359 + 7
69 + 219 + 8

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

73 + 954 + 919 + 225 + 9

C. Lời giải bài tập về phép cộng 29 + 5

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ABBDB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

39 + 5 = 4424 + 9 = 3349 + 6 = 557 + 29 = 365 + 19 = 24
44 + 9 = 5329 + 3 = 3259 + 7 = 6669 + 2 = 7119 + 8 = 27

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính

73 + 9 = 8254 + 9 = 6319 + 2 = 2125 + 9 = 34

-------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: 29 + 5. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 570
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm