Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập toán lớp 2: Phép cộng có nhớ

Bài tập toán lớp 2: Phép cộng có nhớ tổng hợp một số bài tập toán lớp 2 cơ bản và nâng cao, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức về phép cộng có nhớ tong phạm vi 100 lớp 2. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo các bài toán phép cộng có nhớ lớp 2 dưới đây.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Bài tập trắc nghiệm Toán 2: Phép cộng có nhớ

Bài 1. Lớp 2A có 34 học sinh, lớp 2B có 29 học sinh. Tính tổng số học sinh của hai lớp 2A và 2B.

A. 53 học sinh
B. 55 học sinh
C. 59 học sinh
D. 63 học sinh

Bài 2. An có 29 cái kẹo, mẹ cho An 5 cái kẹo. Hỏi lúc này An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

A. 24 cái
B. 34 cái
C. 44 cái
D. 35 cái

Bài 3. Lớp 2A có 19 bạn nam và 18 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh.

A. 27 bạn
B. 31 bạn
C. 35 bạn
D. 37 bạn

Bài 4. Khúc gỗ thứ nhất dài 17dm, khúc gỗ thứ hai dài 19dm. Nếu khúc gỗ thứ ba bằng tổng độ dài hai khúc gỗ đầu thì khúc gỗ thứ ba dài bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 36cm
B. 26dm
C. 36dm
D. 46dm

Bài 5. Trên sân có 18 con vịt và 14 con gà. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con cả gà và vịt?

A. 31 con
B. 32 con
C. 33 con
D. 34 con

Bài 6. Trên sân có 18 bạn nữ và 15 bạn nam. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn nam và nữ?

A. 23 bạn
B. 33 bạn
C. 43 bạn
D. 34 bạn

Bài 7. Giá sách thứ nhất có 7 quyển, giá sách thứ hai có 14 quyển. Hỏi cả hai giá sách có tất cả bao nhiêu quyển?

A. 18 quyển
B. 19 quyển
C. 20 quyển
D. 21 quyển

Bài 8. Năm năm trước anh hơn em 6 tuổi. Hỏi sau 17 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

A. 23 tuổi
B. 11 tuổi
C. 17 tuổi
D. 6 tuổi

Bài 9. Một cửa hàng bán sách, ngày thứ nhất bán được 17 quyển. Ngày thứ hai bán được 15 quyển. Hỏi sau hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách?

A. 32 quyển
B. 36 quyển
C. 42 quyển
D. 22 quyển

Bài 10. Trong vườn nhà An có 5 cây xoài, 6 cây cam. Tính tổng số cây trong vườn của nhà An.

A. 11 cây
B. 12 cây
C. 13 cây
D. 14 cây

Bài 11. Một khúc gỗ được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 16dm, đoạn thứ hai dài 15dm. Tính chiều dài của khúc gỗ.

A. 30dm
B. 31dm
C. 32dm
D. 31cm

Bài 12. Ba người đi câu cá, người thứ nhất câu được 9 con cá. Người thứ hai câu được 17 con cá. Người thứ ba câu được 15 con cá. Tính tổng số cá mà ba người câu được.

A. 31 con
B. 41 con
C. 37 con
D. 43 con

Bài 13. Hộp màu xanh có 14 viên bi, hộp màu đỏ có 18 viên bi. Tính tổng số bi trong hai hộp xanh và đỏ.

A. 22
B. 32
C. 33
D. 42

Bài 14. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 11.

A. 83
B. 93
C. 92
D. 74

Bài 15. Tìm hiệu của 98 với số lớn nhất có tổng hai chữ số là 11.

A. 5
B. 7
C. 6
D. 8

2. Bài tập tự luận Toán 2 Ôn tập phép cộng có nhớ

Bài 1: Đặt tính rồi tính

26 + 5

6 + 37

56 + 6

86 + 8

67 + 9

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

6 + 66

5 +86

56 + 4

66 + 7

57 + 18

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

16 + 27

57 + 16

46 + 18

58 + 16

36 + 27

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

26 + 35

36 +58

16 + 39

67 + 26

55 + 36

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

…………………

………………

………………….

………………….

………………….

Bài 2: Tính nhẩm:

6 + 5 = ........ 6 + 7 = ....... 9 + 6 = ..... 6 + 9 = .... 6 + 4 = ....

8+ 5 = ........ 9 + 6 = ....... 6 + 4 + 3 = ..... 9 + 1 + 8 = .... 8 + 2 + 10 = .....

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Số hạng

6

76

56

34

56

77

55

46

49

59

45

Số hạng

86

18

37

46

39

24

26

54

27

39

29

Tổng

Bài 4: Tìm x, biết

x + 34 = 54

38 + x = 68

42 + x = 89

x+ 62 = 96

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

x + 21= 26 + 15

22 + x = 39+36

x + 33 = 37 + 38

51+ x = 46 +35

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 6:

Có ..... điểm nằm trong hình tròn.

Có ..... điểm nằm ngoài hình tròn.

Có ..... điểm nằm trong tam giác.

Có ..... điểm nằm ngoài tam giác.

Có ..... điểm vừa nằm trong tam giác, vừa nằm trong hình tròn.

Có ..... điểm vừa nằm trong tam giác nhưng không nằm trong hình tròn

Có ..... điểm nằm trong hình tròn nhưng không nằm trong tam giác

Bài 7: Tóm tắt bằng sơ đồ rồi giải bài toán sau: Tháng trước, tổ em 36 điểm mười. Tính ra số điểm mười tháng trước ít hơn tháng này 7 điểm mười. Tính số điểm 10 tháng này?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Bài 8: Một bến xe có 27 ô tô đã rời bến, trong bến còn lại 14 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ô tô trong bến xe đó?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Bài 9: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho tổng hai số đó bằng 10?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Bài 10: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho hiệu hai số đó bằng 1?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Bài 11. Khúc gỗ thứ nhất dài 17dm, khúc gỗ thứ hai dài 34dm. Tính tổng độ dài của hai khúc gỗ đó.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Bài 12. Mẹ mang ra chợ bán 78 quả cam. Buổi sáng mẹ bán được 34 quả, buổi chiều bán được 37 quả. Hỏi:

a) Cả sáng và chiều mẹ bán được bao nhiêu quả cam?

b) Mẹ còn bao nhiêu quả cam?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 13. Trong đợt trồng cây mùa xuân, khối 9 trồng được 37 cây, khối 8 trồng 28 cây, khối 7 trồng được 19 cây. Hỏi:

a) Khối 9 và khối 8 trồng được bao nhiêu cây?

b) Cả ba khối trồng được tất cả bao nhiêu cây?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 14. Lấy tổng của 49 và 14 rồi trừ đi 21 ta được kết quả là bao nhiêu?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 15. Một tàu hỏa có ba toa, toa thứ nhất có 17 người, toa thứ hai có 28 người, toa thứ ba có 39 người. Hỏi có tất cả bao nhiêu người trên tàu.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Tham khảo thêm các tài liệu:

Ngoài Bài tập toán lớp 2: Phép cộng có nhớ trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
311 162.987
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2

    Xem thêm