Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 giúp các em củng cố việc ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng có nhớ, bảng nhân chia từ 2 đến 9, từ đó vận dụng để cộng nhẩm, cộng các số có hai chữ số (có nhớ), giải toán có lời văn. Mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các em cùng tham khảo Toán lớp 2.

Bảng cộng

9 + 2 = 11

8 + 3 = 11

7 + 4 = 11

6 + 5 = 11

9 + 3 = 12

8 + 4 = 12

7 + 5 = 12

6 + 6 = 12

9 + 4 = 13

8 + 5 = 13

7 + 6 = 13

6 + 7 = 13

9 + 5 = 14

8 + 6 = 14

7 + 7 = 14

6 + 8 = 14

9 + 6 = 15

8 + 7 = 15

7 + 8 = 15

6 + 9 = 15

9 + 7 = 16

8 + 8 = 16

7 + 9 = 16

9 + 8 = 17

8 + 9 = 17

9 + 9 = 18

2 + 9 = 11

3 + 8 = 11

4 + 7 = 11

5 + 6 = 11

3 + 9 = 12

4 + 8 = 12

5 + 7 = 12

4 + 9 = 13

5 + 8 = 13

5 + 9 = 14

Bảng trừ

11 – 2 = 9

12 – 3 = 9

13 – 4 = 9

14 – 5 = 9

11 – 3 = 8

12 – 4 = 8

13 – 5 = 8

14 – 6 = 8

11 – 4 = 7

12 – 5 = 7

13 – 6 = 7

14 – 7 = 7

11 – 5 = 6

12 – 6 = 6

13 – 7 = 6

14 – 8 = 6

11 – 6 = 5

12 – 7 = 5

13 – 8 = 5

14 – 9 = 5

11 – 7 = 4

12 – 8 = 4

13 – 9 = 4

11 – 8 = 3

12 – 9 = 3

11 – 9 = 2

18 – 9 = 9

17 – 8 = 9

16 – 7 = 9

15 – 6 = 9

17 – 9 = 8

16 – 8 = 8

15 – 7 = 8

16 – 9 = 7

15 – 8 = 7

15 – 9 = 6

Bảng cửu chương nhân

2 x 1 = 2

3 x 1 = 3

4 x 1 = 4

5 x 1 = 5

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

2 x 3 = 6

3 x 3 = 9

4 x 3 = 12

5 x 3 = 15

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25

2 x 6 = 12

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

5 x 6 = 30

2 x 7 = 14

3 x 7 = 21

4 x 7 = 28

5 x 7 = 35

2 x 8 = 16

3 x 8 = 24

4 x 8 = 32

5 x 8 = 40

2 x 9 = 18

3 x 9 = 27

4 x 9 = 36

5 x 9 = 45

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5 x 10 = 50

6 x 1 = 6

7 x 1 = 7

8 x 1 = 8

9 x 1 = 9

6 x 2 = 12

7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

6 x 3 = 18

7 x 3 = 21

8 x 3 = 24

9 x 3 = 27

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

9 x 4 = 36

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

6 x 6 = 36

7 x 6 = 42

8 x 6 = 48

9 x 6 = 54

6 x 7 = 42

7 x 7 = 49

8 x 7 = 56

9 x 7 = 63

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

8 x 8 = 64

9 x 8 = 72

6 x 9 = 54

7 x 9 = 63

8 x 9 = 72

9 x 9 = 81

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9 x 10 = 90

Bảng cửu chương chia

2 : 2 = 1

3 : 3 = 1

4 : 4 = 1

5 : 5 = 1

4 : 2 = 2

6 : 3 = 2

8 : 4 = 2

10 : 5 = 2

6 : 2 = 3

9 : 3 = 3

12 : 4 = 3

15 : 5 = 3

8 : 2 = 4

12 : 3 = 4

16 : 4 = 4

20 : 5 = 4

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

25 : 5 = 5

12 : 2 = 6

18 : 3 = 6

24 : 4 = 6

30 : 5 = 6

14 : 2 = 7

21 : 3 = 7

28 : 4 = 7

35 : 5 = 7

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

40 : 5 = 8

18 : 2 = 9

27 : 3 = 9

36 : 4 = 9

45 : 5 = 9

20 : 2 = 10

30 : 3 = 10

40 : 4 = 10

50 : 5 = 10

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

8 : 8 = 1

9 : 9 = 1

12 : 6 = 2

14 : 7 = 2

16 : 8 = 2

18 : 9 = 2

18 : 6 = 3

21 : 7 = 3

24 : 8 = 3

27 : 9 = 3

24 : 6 = 4

28 : 7 = 4

32 : 8 = 4

36 : 9 = 4

30 : 6 = 5

35 : 7 = 5

40 : 8 = 5

45 : 9 = 5

36 : 6 = 6

42 : 7 = 6

48 : 8 = 6

54 : 9 = 6

42 : 6 = 7

49 : 7 = 7

56 : 8 = 7

63 : 9 = 7

48 : 6 = 8

56 : 7 = 8

64 : 8 = 8

72 : 9 = 8

54 : 6 = 9

63 : 7 = 9

72 : 8 = 9

81 : 9 = 9

60 : 6 = 10

70 : 7 = 10

80 : 8 = 10

90 : 9 = 10

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Bên cạnh đó, bạn có thể in màu bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2 bên dưới ra. Sau đó, dán lên tường để bé học thuận tiện hơn:

Bảng cộng

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Bảng trừ

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Bảng nhân

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Bảng chia

Bảng cộng, trừ, nhân, chia lớp 2

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

Đánh giá bài viết
307 106.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Xem thêm