Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 bài 30: Ngày - tháng sách Kết nối tri thức

Toán lớp 2 bài 30: Ngày - tháng trang 116, 117, 118 sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK lớp 2, giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức các bài tập trong Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ - phút, ngày - tháng.

>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 116, 117 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 trang 116 Toán lớp 2 tập 1

Tìm hai con vật có cùng ngày sinh.

Bài 1 trang 116 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn giải:

Quan sát cách đọc bằng lời rồi tìm cách viết tương ứng bằng số.

Đáp án:

Bài 1 trang 116 Toán lớp 2 tập 1

Bài 2 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 dưới đây.

Bài 2 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

b) Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi.

- Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

- Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy?

- Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy?

Hướng dẫn giải:

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho, điền tiếp các ngày còn thiếu và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Đáp án:

a)

Bài 2 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

b) - Tháng 12 có 31 ngày.

- Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ (là ngày 1 tháng 12).

- Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ sáu (là ngày 31 tháng 12).

Bài 3 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

Xem tờ lịch tháng 1 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

- Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

- Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ mấy?

- Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy?

Bài 3 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn giải:

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Đáp án:

- Tháng 1 có 31 ngày.

- Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ bảy.

- Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ ba (vì ngày 31 tháng 12 là thứ hai).

Luyện tập trang 117, 118 Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bài 1 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

Mỗi hình dưới đây ứng với ô chữ nào?

Bài 1 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

Hướng dẫn giải:

Quan sát cách đọc bằng lời rồi tìm cách viết tương ứng bằng số.

Đáp án:

Bài 1 trang 117 Toán lớp 2 tập 1

Bài 2 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 2 dưới đây.

Bài 2 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

b) Xem tờ lịch bên rồi trả lời câu hỏi.

- Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

- Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là thứ mấy?

Hướng dẫn giải:

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho, điền tiếp các ngày còn thiếu và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Đáp án:

a)

Bài 2 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

b) - Tháng 2 có 28 ngày.

- Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là chủ nhật.

Bài 3 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

Xem tờ lịch tháng 3 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

Bài 3 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

- Tháng 3 có bao nhiêu ngày?

- Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3 là ngày nào?

- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ mấy?

Hướng dẫn giải:

Quan sát kĩ tờ lịch đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Đáp án

- Tháng 3 có 31 ngày.

- Ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 3 là ngày 7.

- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ ba.

Bài 4 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi.

Bài 4 trang 118 Toán lớp 2 tập 1

- Tháng 4 có bao nhiêu ngày?

- Nếu thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày nào?

Hướng dẫn giải:

- Quan sát kĩ tờ lịch đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Chú ý: Cùng một “thứ” của hai tuần liên tiếp sẽ hơn hoặc kém nhau 7 ngày, chẳng hạn thứ hai tuần này là ngày 3 tháng 5 thì thứ hai tuần sau là ngày 10 tháng 5 (vì ta có 3 + 7 = 10), hoặc thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 6 thì thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 6 (vì ta có 11 – 7 = 4).

Đáp án:

- Tháng 4 có 30 ngày.

- Nếu thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày 23 (vì ta có 30 – 7 = 23).

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch

...................

Trên đây là: Toán lớp 2 bài 30: Ngày - tháng sách Kết nối tri thức với hướng dẫn giải rất hay và chi tiết. Bên cạnh giải Toán 2 sách kết nối, các em có thể tham khảo thêm Giải Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo; Giải Toán lớp 2 Cánh Diều để kết hợp làm tất cả các dạng bài tập.

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 2

    Xem thêm