Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 15 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 15 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 15

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Giá trị của X thỏa mãn 100 – X = 13 + 27 là:

A. X = 80  B. X = 70  C. X = 60  D. X = 50

Câu 2: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 100 – 23 …. 16 = 93 là:

A. < B. > C. - D. +

Câu 3: Một thùng gạo chứa 52kg gạo, người ta lấy ra một số ki-lô-gam gạo. Sau khi lấy gạo thì trong thùng còn lại 15kg. Số ki-lô-gam gạo người ta đã lấy ra là:

A. 37kg B. 27kg C. 38kg D. 28kg

Câu 4: Phép trừ có số bị trừ là số lẻ lớn nhất có hai chữ số, hiệu là số liền trước của 48. Số trừ là:

A. 50 B. 51 C. 52 D. 53

Câu 5: Cho hình vẽ dưới đây, những điểm nào thẳng hàng với nhau?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 15

A. Điểm A, C, D B. Điểm B, C, D
C. Điểm A, B, D D. Điểm A, B, C

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính:

a) 23 + 77 - 42  b) 18 + 45 + 37 - 93 
c) 100 – 56 + 25 d) 100 – 15 - 69 

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X – 27 = 14 + 24 b) X + 27 = 89 - 14
c) 100 – X = 18 + 28 d) 100 – X = 65 - 47 

Bài 3: Một cửa hàng có 100kg gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 48kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng bán được ít hơn ngày thứ nhất 9kg gạo. Hỏi:

a) Ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b) Sau hai ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

c) Cửa hàng dự định ngày thứ ba sẽ bán hết số gạo, hỏi ngày thứ ba phải bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng, kể tên các đoạn thẳng đó.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 15

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 15

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A B D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 23 + 77 – 42 = 100 – 42 = 58

b) 18 + 45 + 37 – 93 = 63 + 37 – 93 = 100 – 93 = 7

c) 100 – 56 + 25 = 44 + 25 = 69

d) 100 – 15 – 69 = 85 – 69 = 16

Bài 2:

a) X – 27 = 14 + 24

X – 27 = 38

X = 38 + 27

X = 65

b) X + 27 = 89 – 14

X + 27 = 75

X = 75 – 27

X = 48

c) 100 – X = 18 + 28

100 – X = 46

X = 100 – 46

X = 54

d) 100 – X = 65 - 47

100 – X = 18

X = 100 – 18

X = 82

Bài 3:

a) Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

48 – 9 = 39 (kg)

b) Sau hai ngày, cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

48 + 39 = 87 (kg)

c) Ngày thứ ba cửa hàng phải bán được số ki-lô-gam gạo là:

100 – 87 = 13 (kg)

Đáp số: a) 39kg gạo

b) 87kg gạo

c) 13kg gạo

Bài 4: Hình vẽ có 15 đoạn thẳng. Đó là: FA, AB, BC, CD, DE, EF, OA, OB, OC, OD, OE, OF, FC, AD, BE.

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 550
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm