Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối kết quả đúng vào chỗ chấm:

Tính: 16 + 13 + 17 + 4 = .....

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:

a) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4 ….

b) 2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2 ….

c) 4 + 4 + 4 = 3 x 4 ….

d) 4 + 4 + 4 = 4 x 3 ….

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Viết thành phép nhân:

a ) 3 được lấy 5 lần viết là: 3 x 5 …

b ) 3 được lấy 5 lần viết là: 5 x 3 …

c ) 4 được lấy 3 lần viết là: 3 x 4 …

d ) 4 được lấy 4 lần viết là: 4 x 3 …

4. Nối tích với tổng các số hạng bằng nhau:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

5. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau:

a) 3 x 4 = 4 + 4 + 4 …

b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 …

c) 3 x 5 = 5 + 5 + 5 …

d) 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 35 + 18

……………..

……………..

……………..

……………..

b) 42 + 9 + 15 + 7

……………..

……………..

……………..

……………..

7. Viết phép nhân (theo mẫu)

Mẫu: 2 + 2 + 2 = 6

Vậy: 2 x 3 = 6

a) 2 + 2 + 2 + 2 = …

vậy … x … = ….

b) 4 + 4 + 4 = …

vậy … x … = …

c) 3 + 3 + 3 +3 = …

vậy … x … = ….

d ) 5 + 5 + 5 = …

vậy … x … = ….

8. Viết phép nhân:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

9. Viết phép nhân:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 19 - Đề 1

1. 50

2. a) Đ b) S

c) S d) Đ

3. a) Đ b) S

c) S d) S

4.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 1

5. a) S c) S

b) Đ d) Đ

7.

a) 2 x 4 = 8

b) 4 x 3 = 12

c) 3 x 4 = 12

d) 5 x 3 = 15

8. 4 x 3 = 12

9. 2 x 4 = 8

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
20 17.885
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm