Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các hiệu bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Từ một tấm vải người ta cắt đi 35 m thì còn lại 25 m vải. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?

a) 60 m … b) 10 m …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 150 – 30 + 20 = 150 – 50

= 100 …

b) 150 – 30 + 20 = 120 + 20

= 140 …

4. Viết các số tròn trăm khác nhau vào ô trống:

900

-

500

-

=

100

900

-

300

-

=

100

900

-

600

-

=

100

900

-

-

600

=

100

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

307

421

246

13

Số hạng

421

307

13

246

Tổng

728

728

259

259

6. Trong một phép trừ có số lớn là 675 và hiệu là 30. Tìm số bé trong phép trừ đó.

Bài giải

…………………………………………………….

7. Trong một phép cộng có tổng là 987 và số hạng thứ nhất là 864. Tìm số hạng thứ hai.

Bài giải

…………………………………………………….

8. Viết số thích hợp vào ô trống:

-

18

=

27

-

+

+

18

+

=

24

=

=

=

+

=

150

-

=

120

-

-

-

-

10

=

20

=

=

=

-

=

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 32 - Đề 2

2. a) Đ b) S

3. a)S b) Đ

4.

900 – 500 – 300 = 100 900 – 300 – 500 = 100

900 – 600 – 200 = 100 900 – 200 – 600 = 100

6. 675 – 30 = 645

7. 987 – 864 = 123

8.

45

-

18

=

27

-

+

+

18

+

6

=

24

=

=

=

27

+

24

=

51

150

-

30

=

120

-

-

-

30

-

10

=

20

=

=

=

120

-

20

=

100

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 3.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm