Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 32 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các hiệu bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Từ một tấm vải người ta cắt đi 35 m thì còn lại 25 m vải. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?

a) 60 m …

b) 10 m …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 150 – 30 + 20 = 150 – 50

= 100 …

b) 150 – 30 + 20 = 120 + 20

= 140 …

4. Viết các số tròn trăm khác nhau vào ô trống:

900

-

500

-

 

=

100

900

-

300

-

 

=

100

             

900

-

600

-

 

=

100

900

-

 

-

600

=

100

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

307

 

421

246

 

13

Số hạng

421

307

 

13

246

 

Tổng

 

728

728

 

259

259

6. Trong một phép trừ có số lớn là 675 và hiệu là 30. Tìm số bé trong phép trừ đó.

Bài giải

…………………………………………………….

7. Trong một phép cộng có tổng là 987 và số hạng thứ nhất là 864. Tìm số hạng thứ hai.

Bài giải

…………………………………………………….

8. Viết số thích hợp vào ô trống:

 

-

18

=

27

-

 

+

 

+

18

+

 

=

24

=

 

=

 

=

 

+

 

=

 

 

150

-

 

=

120

-

 

-

 

-

 

-

10

=

20

=

 

=

 

=

 

-

 

=

 

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 32 - Đề 2

2. a) Đ b) S

3. a)S b) Đ

4.

900 – 500 – 300 = 100 900 – 300 – 500 = 100
900 – 600 – 200 = 100 900 – 200 – 600 = 100

6. 675 – 30 = 645

7. 987 – 864 = 123

8.

45

-

18

=

27

-

 

+

 

+

18

+

6

=

24

=

 

=

 

=

27

+

24

=

51

 

150

-

30

=

120

-

 

-

 

-

30

-

10

=

20

=

 

=

 

=

120

-

20

=

100

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 1

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 32 - Đề 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
2 5.680
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm