Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 12 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 12 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 12

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 25 + 22  B. 70 – 40  C. 22 – 18  D. 63 – 15 

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X – 52 = 8 là:

A. X = 50 B. X = 60 C. X = 70  D. X = 80

Câu 3: Một phép trừ có số trừ bằng 25 và hiệu bằng 37. Số bị trừ bằng:

A. 62 B. 68 C. 72 D. 78

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 26kg + 17kg – 35kg = ….kg là:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 

Câu 5: Thùng thứ nhất có 23l nước, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 5l nước. Số lít nước có trong thùng thứ hai là:

A. 20 lít B. 18 lít C. 23 lít D. 8 lít

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính:

a) 37 + 53 - 50  b) 86 – 14 – 25 
c) 15 + 16 + 38  d) 87 – 25 + 29 

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X + 26 = 88 + 2 b) X + 55 = 91 – 15 
c) X – 47 = 26 + 11  d) X – 13 = 49 + 13

Bài 3: Một cửa hàng có 83kg gạo, cửa hàng đã bán đi 15kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4: Một sợi dây dài 8dm 4cm. Người ta cắt 10cm sợi dây đó. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vẽ dưới đây?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 12

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 12

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B A C B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 37 + 53 - 50 = 90 – 50 = 40

b) 86 – 14 – 25 = 72 – 25 = 47

c) 15 + 16 + 38 = 31 + 38 = 69

d) 87 – 25 + 29 = 62 + 29 = 91

Bài 2:

a) X + 26 = 88 + 2

X + 26 = 90

X = 90 – 26

X = 64

b) X + 55 = 91 – 15

X + 55 = 76

X = 76 – 55

X = 21

c) X – 47 = 26 + 11

X – 47 = 37

X = 37 + 47

X = 84

d) X – 13 = 49 + 13

X – 13 = 62

X = 62 + 13

X = 75

Bài 3:

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

83 – 15 = 68 (kg)

Đáp số: 68kg gạo

Bài 4:

Đổi 8dm 4dm = 84cm

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

84 – 10 = 74 (cm)

Đáp số: 74cm

Bài 5: Hình vẽ có 9 hình tam giác.

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.161
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm