Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 6 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 6 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 38 + 15 – 20 là:

A. 40 B. 37 C. 43 D. 33

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 47dm + 25dm = ….dm là:

A. 75dm B. 72dm C. 73dm D. 77dm

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 18 + 45 B. 26 + 25 C. 37 + 45 D. 29 + 25

Câu 4: Số hạng thứ nhất là 37 và số hạng thứ hai ít hơn số hạng thứ nhất 2 đơn vị. Tổng của hai số là:

A. 72 B. 73 C. 74 D. 75

Câu 5: Bạn Hùng có 16 viên bi, bạn Minh có nhiều hơn bạn Hùng 5 viên bi. Hai bạn có tất cả số viên bi là:

A. 31 viên bi B. 33 viên bi C. 35 viên vi D. 37 viên bi

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, 27 + 5 – 11  b, 23 + 24 + 25  c, 16 + 25 – 20 
d, 12 + 13 + 11 + 16  e, 89 – 20 + 15  f, 21 + 25 + 23 – 30 

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

23 + 11 … 46 25 + 27 …. 20 + 31 37 + 5 …. 21 + 21
16 + 15 … 30 48 …. 15 + 26 17 + 18 …. 30

Bài 3: Hãy lập tất cả các số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 5, sau đó sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4: Hà và Lan có một số quyển sách. Số quyển sách của Hà là số liền sau của số 26. Số quyển sách của Lan là số lớn hơn 24 và bé hơn 26. Hỏi bạn nào có nhiều sách hơn và nhiều hơn bao nhiêu quyển sách?

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có …hình tứ giác.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 6

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 6

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B C A D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 27 + 5 – 11 = 32 – 11 = 21

b, 23 + 24 + 25 = 47 + 25 = 71

c, 16 + 25 – 20 = 41 – 20 = 21

d, 12 + 13 + 11 + 16 = 25 + 11 + 16 = 36 + 16 = 42

e, 89 – 20 + 15 = 69 + 15 = 84

f, 21 + 25 + 23 – 30 = 46 + 23 – 20 = 69 – 20 = 49

Bài 2:

23 + 11 < 46 25 + 27 > 20 + 31 37 + 5 = 21 + 21
16 + 15 > 30 48 > 15 + 26 17 + 18 > 30

Bài 3:

Vì 5 = 0 + 5 = 1 + 4 = 2 + 3 nên các số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 5 là: 50, 14, 41, 23, 32

Sắp xếp: 14, 23, 32, 41, 50

Bài 4:

Số quyển sách của Hà là 27 quyển sách.

Số quyển sách của Lan là 25 quyển sách.

Bạn Lan nhiều hơn bạn Hà số quyển sách là:

27 – 25 = 2 (quyển sách)

Đáp số: 2 quyển sách

Bài 5: Hình vẽ dưới đây có 9 hình tứ giác.

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.308
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm