Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 13

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 13 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 13 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 13

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả khác với các kết quả còn lại?

A. 23 + 37  B. 44 – 18  C. 14 + 12  D. 35 – 9 

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X + 5 = 12 là:

A. X = 7 B. X = 8 C. X = 9  D. X = 10

Câu 3: Lấy tổng của 33 và 11 trừ đi hiệu của 12 và 4 thì được giá trị bằng:

A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

Câu 4: Một phép trừ có số bị trừ bằng 64, số trừ là số liền trước của số lớn nhất có một chữ số. Hiệu của phép trừ này là:

A. 53 B. 54 C. 55 D. 56 

Câu 5: Bác Hoa có 24kg gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán, bác Hoa còn lại 6kg gạo tẻ và 2kg gạo nếp. Bác Hoa đã bán được số ki-lô-gam gạo là:

A. 14kg B. 16kg C. 18kg D. 20kg

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính:

a) 23 + 33 – 16  b) 87 – 14 + 23 
c) 15 + 14 + 18  d) 98 – 26 – 53 

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X – 29 = 11 + 12 b) X – 24 = 36 - 11 
c) X + 25 = 38 + 12 d) X + 13 = 78 – 46 

Bài 3: Trong thùng có 54l nước. Lần thứ nhất người ta lấy ra 3l nước, lần thứ hai người ta lấy ra 25l nước. Hỏi sau hai lần lấy, trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước?

Bài 4: Hoa có 24 quả táo. Lan có ít hơn Hoa 8 quả táo. Hỏi Hoa và Lan có tổng cộng bao nhiêu quả táo?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 13

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A C D B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 23 + 33 – 16 = 56 – 16 = 40

b) 87 – 14 + 23 = 73 + 23 = 96

c) 15 + 14 + 18 = 29 + 18 = 47

d) 98 – 26 – 53 = 72 – 53 = 19

Bài 2:

a) X – 29 = 11 + 12

X – 29 = 23

X = 23 + 29

X = 52

b) X – 24 = 36 - 11

X – 24 = 25

X = 25 + 24

X = 49

c) X + 25 = 38 + 12

X + 25 = 50

X = 50 – 25

X = 25

d) X + 13 = 78 – 46

X + 13 = 32

X = 32 – 13

X = 19

Bài 3:

Tổng số lít nước người ta đã lấy ra khỏi thùng là:

25 + 3 = 28 (lít)

Trong thùng còn lại số lít nước là:

54 – 28 = 26 (lít)

Đáp số: 26 lít nước

Bài 4:

Lan có số quả táo là:

24 – 8 = 16 (quả táo)

Hoa và Lan có tất cả số quả táo là:

24 + 16 = 40 (quả táo)

Đáp số: 40 quả táo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm