Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 4 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 4 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 18 + 55 B. 34 + 26 C. 14 + 26 D. 28 +25

Câu 2: Kết quả của phép tính 22 + 45 – 10 bằng:

A. 37 B. 67 C. 57 D. 47

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 18 + 25 …. 4 + 36 là:

A. > B. = C. <  

Câu 4: Các số 27, 58, 17, 49, 94 khi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 17, 27, 49, 58, 94 B. 27, 49, 58, 17, 94
C. 94, 58, 49, 27, 17 D. 49, 17, 27, 58, 94

Câu 5: Cô giáo phát cho ba bạn học sinh một số vở. Bạn Lan được 14 quyển vở. Bạn Hà được 12 quyến vở và bạn Hùng được 16 quyển vở. Ban đầu cô giáo có số quyển vở là:

A. 40 quyển vở B. 42 quyển vở
C. 44 quyển vở D. 46 quyển vở

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, 28 + 35 + 12 b, 46 + 24 – 20
c, 33 + 44 – 25 d, 38 + 35 – 30
e, 8 + 15 + 4 + 16 f, 78 – 24 – 33

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

6dm = ….cm 50cm = …dm
18cm + 25cm = ….cm 24dm + 16dm = ….dm
45cm – 12cm = ….cm 54cm – 20cm = ….cm

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

14 + 24 …. 39 25 + 28 …. 50 11 + 24 …. 10 + 25
89 – 20 …. 70 45 – 22 …. 23 78 – 14 …. 14 + 16 + 30

Bài 4: Hai sợi dây có độ dài bằng 58cm. Sợi dây thứ nhất dài 3dm. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5: Bạn Lan có 18 gói bánh, bạn Hà có 13 gói bánh, bạn Minh có 22 gói bánh. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu gói bánh?

Bài 6: Hãy lập tất cả các số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 5.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C A A B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 28 + 35 + 12 = 63 + 12 = 75

b, 46 + 24 – 20 = 70 – 20 = 50

c, 33 + 44 – 25 = 77 – 25 = 52

d, 38 + 35 – 30 = 73 – 30 = 43

e, 8 + 15 + 4 + 16 = 23 + 20 = 43

f, 78 – 24 – 33 = 54 – 33 = 21

Bài 2:

6dm = 60cm 50cm = 5dm
18cm + 25cm = 43cm 24dm + 16dm = 40dm
45cm – 12cm = 33cm 54cm – 20cm = 34cm

Bài 3:

14 + 24 < 39 25 + 28 > 50 11 + 24 = 10 + 25
89 – 20 < 70 45 – 22 = 23 78 – 14 > 14 + 16 + 30

Bài 4:

Đổi 3dm = 30cm

Sợi dây thứ hai dài số xăng-ti-mét là:

58 – 30 = 28 (cm)

Đáp số: 28cm

Bài 5:

Ba bạn có tất cả số gói bánh là:

18 + 13 + 22 = 53 (cm)

Đáp số: 53cm

Bài 6:

Vì 5 = 0 + 5 = 1 + 4 = 2 + 3 nên các số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 5 là: 50, 14, 41, 23, 32

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm