Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu tả lời đúng:

Viết số 345 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

A. 345 = 300 + 45

B. 345 = 340 + 5

C. 345 = 300 + 40 + 5

D. 345 = 3 + 4 + 5

2. Nối (theo mẫu)

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 870 = 800 + 7 …

c) 409 = 400 + 9 …

b) 870 = 800 + 70 …

d) 409 = 400 + 90 …

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 300 + 400 = 340 …

c) 500 + 10 = 600 …

b) 300 + 400 = 700 …

d) 500 + 10 = 510 …

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 123 + 5 = 623… d) 210 + 21 = 231 …

b) 123 + 5 = 128 … e) 234 + 5 = 239 …

c) 210 + 21 = 420 … g) 234 + 5 = 734 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Đặt tính rồi tính:

253 + 134

…………

………....

…………

302 + 185

…………

…………

…………

521 + 47

………..

………..

………..

303 + 5

…………

…………

…………

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

234

105

420

37

762

8

Số hạng

105

234

37

420

8

762

Tổng

           

8. Cửa hàng bán được 120 kg gạo nếp và bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 130 kg. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Bài giải

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

9. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 120 cm; 130 cm và 140 cm.

Bài giải

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 31 - Đề 1

1. C

3. a) S b) Đ c) Đ d) S

4. a) S b) Đ c) S d) Đ

5. a) S b) Đ c) S d) Đ

e) Đ g) S

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 1 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
1 9.868
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm