Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu tả lời đúng:

Viết số 345 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

A. 345 = 300 + 45 B. 345 = 340 + 5

C. 345 = 300 + 40 + 5 D. 345 = 3 + 4 + 5

2. Nối (theo mẫu)

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 31 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 870 = 800 + 7 … c) 409 = 400 + 9 …

b) 870 = 800 + 70 … d) 409 = 400 + 90 …

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 300 + 400 = 340 … c) 500 + 10 = 600 …

b) 300 + 400 = 700 … d) 500 + 10 = 510 …

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 123 + 5 = 623… d) 210 + 21 = 231 …

b) 123 + 5 = 128 … e) 234 + 5 = 239 …

c) 210 + 21 = 420 … g) 234 + 5 = 734 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Đặt tính rồi tính:

253 + 134

…………

………....

…………

302 + 185

…………

…………

…………

521 + 47

………..

………..

………..

303 + 5

…………

…………

…………

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

234

105

420

37

762

8

Số hạng

105

234

37

420

8

762

Tổng

8. Cửa hàng bán được 120 kg gạo nếp và bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 130 kg. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Bài giải

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

9. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 120 cm; 130 cm và 140 cm.

Bài giải

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 31 - Đề 1

1. C

3. a) S b) Đ c) Đ d) S

4. a) S b) Đ c) S d) Đ

5. a) S b) Đ c) S d) Đ

e) Đ g) S

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 4.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm