Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 1

2. Nối ô trống với 0 hoặc 1:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1 + 0 = 0 …

b) 1 + 0 = 1 …

c) 1 – 0 = 1 …

d) 1 – 0 = 0 …

e) 1 – 1 = 1 …

g) 1 – 1 = 0 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Tính:

a) 62 + 18 + 15

=……………... =……………...

b) 62 + 18 – 25

=……………... =……………...

c) 62 – 18 + 15

=……………... =……………...

d) 62 – 18 - 15

=……………... =……………...

5. Tìm x:

a) x + 27 = 45

=……………. =…………….

c) x – 27 = 45

=……………. =…………….

b) 27 + x = 45

=……………. =…………….

d) 45 – x = 27

=……………. =…………….

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt. Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

7. Bố cân nặng 65 kg. Con nhẹ hơn bố là 27 kg.Hỏi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 17 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 17 - Đề 1
2. Nối ô trống với 0 hoặc 1:

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 17 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1 + 0 = 0 S

b) 1 + 0 = 1 Đ

c) 1 – 0 = 1 Đ

d) 1 – 0 = 0 S

e) 1 – 1 = 1 S

g) 1 – 1 = 0 Đ

Phần II: Học sinh trình bày bài làm

4. Tính:

a) 62 + 18 + 15

= 80 + 15

= 95

b) 62 + 18 – 15

= 80 - 15

= 65

c) 62 – 18 + 15

= 44 + 15

= 59

d) 62 – 18 - 15

= 44 - 15

= 29

5. Tìm x:

a) x + 27 = 45

x = 45 - 27

x = 18

b) 27 + x = 45

x = 45 - 27

x = 18

c) x – 27 = 45

x = 45 + 27

x = 72

d) 45 – x = 27

x = 45 - 27

x = 18

6. Một người bán được 35 quả trứng gà và 65 quả trứng vịt. Hỏi người đó bán tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Số quả trứng người đó bán được tất cả là: 35 + 65 = 100 (quả)

Đáp số: 100 quả

7. Bố cân nặng 65 kg. Con nhẹ hơn bố là 27 kg. Hỏi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số ki-lô-gam người con nặng là: 65 - 27 = 38 (kg)

Đáp số: 38 kg

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
6 8.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm