Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 10

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 10 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 9 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 10

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Giá trị của X thỏa mãn X + 25 = 51 là:

A. X = 25 B. X = 26 C. X = 27  D. X = 28

Câu 2: Phép tính 12 + 39 – 35 có kết quả là:

A. 16 B. 15 C. 14 D. 13

Câu 3: Biết số bị trừ là số liền sau của số 80 và số trừ là số liền trước của số 60. Vậy hiệu bằng:

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 87 - 77 B. 15 – 2 C. 21 - 5 D. 37 – 25 

Câu 5: Bạn Hà có 11 cái bút. Bạn Hà cho bạn Minh 5 cái bút. Số bút bạn Hà còn lại là:

A. 8 cái bút B. 7 cái bút C. 6 cái bút D. 5 cái bút

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 21 + 24 – 44  b) 33 + 18 – 25 
c) 37 + 46 – 52  d) 31 – 25 + 24 

Bài 2: Tìm X (theo mẫu):

Mẫu: X + 2 = 5 + 9

X + 2 = 14

X = 14 – 2

X = 12

a) X + 30 = 46 + 44 b) X + 25 = 33 + 18
c) X + 15 = 26 + 15 d) X + 33 = 27 + 28 

Bài 3: Mẹ có 20 quả táo. Mẹ chia cho bạn Hà 9 quả táo, cho bạn Cúc 6 quả táo. Tính số táo mẹ còn lại?

Bài 4:

a) Tìm hiệu giữa số tròn chục lớn nhất và số lẻ bé nhất có 1 chữ số.

b) Tìm tổng giữa số liền sau của số 47 và số liền trước của số 19.

Bài 5: Điền các số thích hợp vào chỗ trống:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 10

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 10

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A C C C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 21 + 24 – 44 = 45 – 44 = 1

b) 33 + 18 – 25 = 51 – 25 = 26

c) 37 + 46 – 52 = 83 – 52 = 31

d) 31 – 25 + 24 = 6 + 24 = 30

Bài 2:

a) X + 30 = 46 + 44

X + 30 = 90

X = 90 – 30

X = 60

b) X + 25 = 33 + 18

X + 25 = 51

X = 51 – 25

X = 26

c) X + 15 = 26 + 15

X + 15 = 41

X = 41 – 15

X = 26

d) X + 33 = 27 + 28

X + 33 = 55

X = 55 – 33

X = 22 

Bài 3:

Số táo mẹ còn lại sau khi chia cho Hà là:

20 – 9 = 11 (quả táo)

Số táo mẹ còn lại sau khi chia cho Hà và Cúc là:

11 – 6 = 5 (quả táo)

Đáp số: 5 quả táo

Bài 4:

a) Hiệu giữa số tròn chục lớn nhất và số lẻ bé nhất có 1 chữ số là:

90 – 1 = 89

Đáp số: 89

b) Tổng giữa số liền sau của số 47 và số liền trước của số 19 là:

48 + 18 = 66

Đáp số: 66

Bài 5:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 10

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 1.632
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm