Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 6 m = 60 cm … c) 700 mm = 7 m …

b) 6 m = 600 cm … d) 700 mm = 7 dm …

2. Nối hai số đo độ dài bằng nhau:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 2

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 80 dm < 800 cm …

b) 80 dm > 800 cm …

c) 80 dm = 800 cm …

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mỗi bộ quần áo may hết 3m vải. Hỏi có 18m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế?

A. 21 bộ B. 15 bộ

C. 6 bộ D. 6 m vải

5. Đúng ghi đúng, sai ghi S:

a) 1m + 9 dm = 10 dm …

b) 1m + 9 dm = 19 dm …

c) 1 m + 5 cm = 15 cm …

d) 1 m + 5 cm = 6 cm …

e) 1 m + 5 cm = 105 cm …

Phần 2. Bài tập trắc nghiệm:

6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 m = … cm b) 300 cm = … m

7 dm = … mm 500 mm = … dm

7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 m = ... dm

20 dm = … cm

30 cm = … mm

b) 400 dm = … m

500 cm = … dm

600 mm = … cm

8. Một đường gấp khúc có ba đoạn thẳng, độ dài mỗi đoạn thẳng là 4 m. Tính độ dài đường gấp khúc đó (Giải bằng hai cách)

Bài giải

Cách 1

………………………………………..........

………………………………………………

………………………………………………

Cách 2

………………………………………..........

………………………………………………

………………………………………………

9. Tính:

1 dm + 2 cm + 3 mm = …………..

= …………..

= …………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 30 - Đề 2

1. a) S b) Đ c) S d) Đ

3. a) S b) S c) Đ

4. C. 6 bộ

5. a) S b) Đ c) S d) S e) Đ

8. Cách 1 : 4 + 4 + 4 = 12 (m)

Cách 2 : 4 x 3 = 12 (m)

9. 1 dm + 2 cm + 3 mm = 100 mm + 20 mm + 3 mm = 123 mm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 31 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm