Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối (theo mẫu):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 1

2. Nối (theo mẫu):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 30 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 m = 20 cm …

e) 40 cm = 4 dm…

b) 2 m = 20 dm …

g) 40 cm = 4 m…

c) 3 dm = 30 mm…

h) 50 mm = 5 dm…

d) 3 dm = 30 cm…

i) 50 mm = 5 cm…

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 m = … dm

5m = … dm

b) 20 dm = … m

60 dm = … m

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 cm = … mm

4 cm = … mm

b) 50 mm = … cm

90 mm = … cm

6. Tính:

a) 36m + 28 m = … 18 mm + 7 mm = …

b) 42 m – 24 m = … 35 mm – 9 mm = …

c) 4 km x 6 = … 5 km x 8 = …

d) 32 km : 4 = … 45 km : 5 = …

7. Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải hoa dài hơn tấm vải xanh là 7m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

8. Viết số thích hợp vào ô trống:

23 m

-

=

15 m

23 m

-

=

8 m

9. Tính:

3 m – 2 dm = ………..= ………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 30 - Đề 1

3. a) S b) Đ c) S d) Đ

e) Đ g) S h) S i) Đ

7. 18 + 7 = 25 (m)

8. 23 m – 8 m = 15 m

23 m – 15 m = 8 m

9. 3 m – 2 dm = 30 dm – 2 dm = 28 dm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 30 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 5.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm