Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 34 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 34 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối mỗi số với tổng hoặc hiệu thích hợp:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 1

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết số 789 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

A. 789 = 7 + 8 + 9

B. 789 = 700 + 79

C. 789 = 780 + 9

D. 789 = 700 + 80 + 9

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 1

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Phép tính viết đúng hay sai?

Một người đi mỗi giờ được 3 km. Hỏi mỗi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 2 x 3 = 6 (km) …. b) 3 x 2 = 6 (km) …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) x – 27 = 38

…………

…………

b) 51 – x = 15

…………

…………

6. Một trại chăn nuôi gà có 650 con gà mái và số gà trống ít hơn số gà mái là 23 con. Hỏi trại đó nuôi bao nhiêu con gà trống?

Bài giải

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

7. Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng đó có bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

8. Lớp 2A có 32 học sinh chia đều thành phố 4 tổ. Hỏi mỗi tổ đó có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

9. Điền dấu + hoặc – vào ô trống:

40

30

20

10

=

80

40

30

20

10

=

60

40

30

20

10

=

40

40

30

20

10

=

20

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 34 - Đề 1

2. D

4. a) S b) Đ

9.

40

+

30

+

20

-

10

=

80

40

+

30

-

20

+

10

=

60

40

-

30

+

20

+

10

=

40

40

-

30

+

20

-

10

=

20

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 34 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm