Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối (theo mẫu). Tìm x:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết:

a) x : 2 = 4 b) x : 2 = 4

x = 4 : 2 x = 4 x 2

x = 2 … x = 8 …

c) x : 6 = 3 d) x : 6 = 3

x = 6 : 3 x = 3 x 6

x = 2 … x = 18 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính chi vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3 cm, 4 cm, 5 cm.

a) 12 dm … b) 12 cm …

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 21 dm; 22 dm; 23 dm và 24 dm.

a) 80 dm … b) 90 dm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) x : 3 = 5

…………

…………

…………

b) x : 5 = 4

…………

…………

…………

6. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

20

15

18

Số chia

5

5

4

3

3

5

3

6

3

Thương

4

5

5

3

3

6

7. Có 20 cái bánh chia đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi cái đĩa có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

8. Có một số bút chì chia vào 10 hộp, mỗi hộp có 5 bút chì. Hỏi có tất cẩ bao nhiêu bút chì?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

9. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 7 cm; 8 cm và 9 cm.

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 27 - Đề 1

2. a) S b) Đ c) S d) Đ

3. a) S b) Đ

4. a) S b) Đ

7. 20 : 5 = 4 (cái)

8. 5 x 10 = 50 (bút)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 4.958
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm