Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 24 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 24 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 24

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 8?

A. 24 : 4 B. 16 : 4 C. 15 : 5 D. 32 : 4

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có giá trị bằng tích 2 x 3?

A. 20 : 4 B. 20 : 5 C. 25 : 5 D. 24 : 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức 25 : 5 + 5 là:

A. 25 B. 15 C. 10 D. 5

Câu 4: Có 32 quyển sách được chia đều vào bốn ngăn tủ. Mỗi tủ có số quyển sách là:

A. 8 quyển B. 6 quyển C. 4 quyển D. 2 quyển

Câu 5: Có 40 gói bánh được chia đều cho 5 bạn học sinh. Mỗi bạn học sinh có số gói bánh là:

A. 5 gói B. 7 quả C. 6 quả D. 5 quả

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 45 : 5 + 12 : 4 b) 15 : 5 + 28 : 4
c) 63 – 40 : 5 + 24 : 4 d) 94 – 30 : 5 – 20 : 4

Bài 2: Tìm X biết:

a) X – 73 = 28 : 4 b) 90 – X = 40 : 5

Bài 3: Lớp 2A có 12 bạn học sinh nữ, lớp 2B có 13 bạn học sinh nữ. Cô giáo chọn ra một số bạn tham gia văn nghệ. Biết rằng số bạn tham gia văn nghệ bằng một phần năm tổng số bạn nữ của hai lớp 2A và 2B. Tìm số bạn tham gia văn nghệ.

Bài 4: Chia hình chữ nhật dưới đây thành bốn phần bằng nhau theo 4 cách:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 24

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 24

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A D A C B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 45 : 5 + 12 : 4 = 9 + 3 = 12

b) 15 : 5 + 28 : 4 = 3 + 7 = 10

c) 63 – 40 : 5 + 24 : 4 = 63 – 8 + 6 = 55 + 6 = 61

d) 94 – 30 : 5 – 20 : 4 = 94 – 6 – 5 = 88 – 5 = 83

Bài 2:

a) X – 73 = 28 : 4

X – 73 = 7

X = 7 + 73

X = 80

b) 90 – X = 40 : 5

90 – X = 8

X = 90 – 8

X = 82

Bài 3:

Tổng số bạn nữ của hai lớp 2A và 2B là:

12 + 13 = 25 (bạn)

Số bạn nữ tham gia văn nghệ là:

25 : 5 = 5 (bạn)

Đáp số: 5 bạn học sinh

Bài 5:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 24

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 630
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm