Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 19 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính 18 + 2 + 29 + 3 =?

a) 97 … b) 52 …

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính tổng của năm số bốn .

a) 5 + 5 + 5 + 5 = 20 …

b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 …

3. Nối tích với tổng thích hợp

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 x 4 = 12 , 4 được lấy 3 lần …

b) 3 x 4 = 12 , 3 được lấy 4 lần …

5. Điền dấu phép tính vào ô trống:

a)

3

4

=

7

b)

3

4

=

12

c)

2

2

=

4

d)

2

2

=

4

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Viết tổng các số hạng bằng nhau và viết phép nhân thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

7. Tính bằng hai cách. Có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Cách 1 Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Cách 2 Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

8. Giải bài toán bằng phép nhân:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

Đoạn thẳng AD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

………………………………………………..

………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 19 - Đề 2

1. a) S b) Đ

2. a) S b) Đ

3.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

4. a) S b) Đ

5.

a) 3 + 4 = 7

b) 3 x 4 = 12

c) 2 + 2 = 4

d) 2 x 2= 4

6.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 2

7. Cách 1. 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (l)

Cách 2. 3 x 4 = 12 (l)

8. 15 cm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
13 18.728
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm