Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 35 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 35 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Viết số thích hợp chỉ thời gian vào đồng hồ điện tử (theo mẫu)

Các đồng hồ dưới đây cùng chỉ thời gian vào buổi tối.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một xe ô tô đi từ tỉnh A lúc 10 giờ sáng và đến tỉnh B lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

Hỏi xe đó chạy từ tỉnh A đến tỉnh B trong mấy giờ?

a) 5 giờ … b) 7 giờ …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép tính đúng hay sai?

Tính chu vi đường gấp khúc ABCD có độ dài mỗi cạnh của hình đó bằng 5 cm.

a) 5 x 4 = 20 (cm) …

b) 5 x 3 = 15 (cm) …

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tính chu vi đường gấp khúc MNPQ biết độ dài các đoạn thẳng là 1m , 1dm và 1cm

A. 3m B. 12 dm

C. 21 cm D. 111cm

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Em hãy viết:

a) Phép cộng có tổng bằng một số hạng:

………………………………………………….

b) Phép trừ có hiệu bằng số bị trừ:

………………………………………………….

c) Phép nhân có tích bằng một thừa số:

………………………………………………….

d) Phép chia có thương bằng số bị chia:

………………………………………………….

6. Cửa hàng có 135 kg gạo tẻ và 110 kg gạo nếp. Sau khi người ta đã bán được một số gạo tẻ thì số gạo tẻ còn lại bằng số gạo nếp. Hỏi người ta đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Bài giải

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 35 - Đề 2

2. a) S b) Đ

3. a) S b) Đ

4. D

5. Có thể chọn một trường hợp sau:

a) 5 + 0 = 5

b) 4 – 0 = 4

c) 3 x 1 = 3

d) 2 : 1 = 2

6. 135 – 110 = 25 (kg)

7.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 35 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm