Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 2

Phần. Bài tập trắc nghiệm:

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 2

A. Độ dài đường gấp khúc MNP lớn hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP.

B. Độ dài đường gấp khúc MNP bé hơn độ dài đường gấp khúc MDEGP.

C. Độ dài đường gấp khúc MNP bằng độ dài đường gấp khúc MDEGP.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 22 - Đề 2

a) Độ dài đường gấp khúc ABC lớn hơn độ dài đoạn thẳng AC …

b) Độ dài đường gấp khúc ABC bé hơn độ dài đoạn thẳng AC …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 2 dm và 34 cm.

a) 36 cm … b) 54 cm …

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1 dm; 2 dm; 3cm.

c) 6 dm … d) 33 cm …

* Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 2cm; 3 cm; 4 cm

e) 10 cm … g) 19 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Viết 9 số khác nhau đều bé hơn 10 vào các ô trống ở hàng thừa số.

Viết kết quả phép tính vào các ô trống ở hàng tích.

Thừa số

2

4

3

5

4

2

3

5

2

4

Thừa số

       

10

         

Tích

                   

5. Viết số thích hợp vào ô trống:

4

x

 

=

12

x

 

x

 

+

 

x

5

=

 

=

 

=

 

=

12

+

 

=

 

 

 

x

5

=

20

x

 

x

 

-

5

x

 

=

10

=

 

=

 

=

 

-

 

=

 

6. Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 5 cm; 9 cm.

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

7. Viết các số khác nhau và ô trống:

 

x

 

x

 

=

6

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 22 - Đề 2

1. C

2. a) Đ b) S

3. a)S b) Đ c) S

d) Đ e) S g) Đ

5.

4

x

3

=

12

x

 

x

 

+

3

x

5

=

15

=

 

=

 

=

12

+

15

=

27

 

4

x

5

=

20

x

 

x

 

-

5

x

2

=

10

=

 

=

 

=

20

-

10

=

10

6. 1 dm = 10 cm ; 10 cm + 5 cm + 9 cm = 24 cm

7. Có thể viết một trong các cách sau

1 x 2 x 3 = 6

2 x 1 x 3 = 6

2 x 3 x 1 = 6

1 x 3 x 2 = 6

3 x 1 x 2 = 6

3 x 2 x 1 = 6

Hợp lí hơn cả là trường hợp:

2 x 1 x 3 = 6

3 x 1 x 2 = 6

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 23 - Đề 1

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 22 - Đề 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau cùng các bài tập về chính tả, luyện từ câu trong Tiếng Việt lớp 2. Để các em có thể học tốt môn Toán, Tiếng Việt hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2 và các bài tập nâng cao Tiếng Việt lớp 2.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Đánh giá bài viết
11 15.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm