Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 20

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 20 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Bài tập Toán tuần 20 lớp 4

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Biết hiệu hai số là 10, số lớn là 70. Tổng của hai số đó là:

A. 10

B. 70

C. 100

D. 130

Câu 2: Giá trị của biểu thức: 1 000 000 – 600 000 + 50 000 là:

A. 450 000

B. 45 000

C. 405 000

D. 400 000

Câu 3: Kết quả của phép tính: 2385 × 10 = ….. là:

A. 2385

B. 23 850

C. 23 805

D. 20 385

Câu 4: Cho phép tính: 9 × 50 = …… Kết quả đúng là:

A. 450

B. 45 000

C. 450 000

D. 45

Câu 5: Phép tính 51 030 × 3 có kết quả đúng là:

A. 153 09

B. 153 009

C. 153 090

D. 1539

Câu 6: Cho phép tính: 273 000 : 100 = …… Kết quả cần điền là:

A. 2730

B. 27 300

C. 273

D. 273 000

II. Tự luận:

Bài 1: Tính nhẩm:

15 × 10 = ………..

265 × 10 = ……….

3420 × 10 = ……….

85 130 × 10 = ……….

27× 100 = ……….

401 × 100 = ………

8540 × 100 = ………

18 × 1 000 = ………

219 × 1000 = ….…...

430 × 1000 = ….…...

Bài 2: Tính nhẩm

180 : 10 = ………..

2350 : 10 = ……….

45 900 : 10 = ……….

285 000 : 10 = ……….

700 : 100 = ……….

9400 : 100 = ………

17 400 : 100 = ………

38 000 : 1 000 = ………

920 000 : 1000 = ….…...

90 000 : 1000 = ….…...

700 000 : 1000 = ….…...

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

25 421 × 3

10 524 × 4

104 548 × 2

16 107 × 6

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 18 792 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 140 cm. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

2. Đáp án Bài tập Toán tuần 20 lớp 4

(Đáp án có trong file tải về)

Các em học sinh có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Chân trời sáng tạoVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học để học tốt môn Toán hơn nhé.

Đánh giá bài viết
239 96.772
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 20