Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 22 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2

1. Phiếu bài tập Toán tuần 22 lớp 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Phân số \frac{90}{126}được rút gọn thành phân số tối giản là:

A. \frac{45}{63}

B. \frac{35}{49}

C. \frac{10}{14}

D. \frac{5}{7}

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số

\frac{3}{5}, \frac{3}{8}, \frac{3}{10} \mathrm{và} \frac{3}{20}

A. 80

B. 60

C. 40

D. 20

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

Sắp xếp các phân số  \frac{1}{3} ; \frac{3}{5} ; \frac{4}{5} ; \frac{5}{7} ; \frac{5}{8} ; \frac{7}{9}theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số \frac{3}{4} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{9} ; \frac{9}{11} ; \frac{11}{14}phân số lớn nhất là:

A. \frac{11}{14}

B. \frac{9}{11}

C. \frac{7}{9}

D. \frac{5}{6}

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Rút gọn các phân số

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Hãy viết các phân số lần lượt bằng \frac{7}{9};\frac{11}{12} và có mẫu số chung là 36

…………………………. ……………………………….

…………………………. ……………………………….

Câu 3. So sánh hai phân số

\text { a) } \frac{3}{7} \text { và } \frac{5}{7}

\text { b) } \frac{9}{8} \text { và } \frac{7}{8}

\text { c) } \frac{13}{11} \text { và } \frac{15}{11}

\text { d) } \frac{24}{24} \text { và } \frac{25}{24}

Câu 4. Rút gọn rồi so sánh hai phân số

\text { a) } \frac{90}{126} \text { và } \frac{6}{7}

\text { b) } \frac{90}{126} \text { và } \frac{35}{49}

Câu 5. Cho các phân số  \frac{8}{9} ; \frac{19}{20} ; \frac{10}{11} ; \frac{21}{22}tìm phân số lớn nhất trong các phân số trên

…………………………. ……………………………….

…………………………. ……………………………….

2. Đáp án Phiếu bài tập Toán tuần 22 lớp 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. D

Câu 2. C

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. D

Câu 5. D

Phần II. Tự luận

Câu 1.

\frac{45}{135}=\frac{45: 45}{135: 45}=\frac{1}{3}

\frac{117}{234}=\frac{117: 117}{234: 117}=\frac{1}{2}

\frac{1515}{2727}=\frac{1515: 303}{2727: 303}=\frac{5}{9}

\frac{232323}{494949}=\frac{23 \times 10101}{49 \times 10101}=\frac{23}{49}

Câu 2. 

\frac{7}{9}=\frac{7 \times 4}{9 \times 4}=\frac{28}{36}

\frac{11}{12}=\frac{11 \times 3}{12 \times 3}=\frac{33}{36}

Câu 3.

a) Vì 3 < 5 nên \frac{3}{7}<\frac{5}{7}

b) Vì 9 > 7 nên \frac{9}{8}>\frac{7}{8}

c) Vì 13 < 15 nên \frac{13}{11}<\frac{15}{11}

d) Vì 24 < 25 nên \frac{24}{24}<\frac{25}{24}

Câu 4.

a) \frac{90}{126}=\frac{90: 18}{126: 18}=\frac{5}{7}, vì 5 < 6 nên \frac{5}{7}<\frac{6}{7}

Vậy \frac{90}{126}<\frac{6}{7}

b) \frac{90}{126}=\frac{90: 18}{126: 18}=\frac{5}{7}

\frac{35}{49}=\frac{35: 7}{49: 7}=\frac{5}{7}

Vậy \frac{90}{126}=\frac{35}{49}

Câu 5

1-\frac{8}{9}=\frac{1}{9} ; 1-\frac{19}{20}=\frac{1}{20} ; 1-\frac{10}{11}=\frac{1}{11} ; 1-\frac{21}{22}=\frac{1}{22}

\frac{1}{9}>\frac{1}{11}>\frac{1}{20}>\frac{1}{22} cùng tử nên \frac{8}{9}<\frac{10}{11}<\frac{19}{20}<\frac{21}{22}

Vậy phân số lớn nhất trong các phân số đã cho là \frac{21}{22}

3. Bài tập phân số lớp 4 Rút gọn phân số

Câu 1. Trong các phân số: Bài tập về phân số lớp 4các phân số tối giản là:

A. 3/5

B. 9/20

C. 17/27

D. Cả A & B & C đều đúng.

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài tập về phân số lớp 4

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Bài tập về phân số lớp 4

Câu 4: Bao gạo có 45kg, cửa hàng đã bán 9kg. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu phần bao gạo?

A. 1/5 bao gạo

B. 45/9 bao gạo

C. 36/9 bao gạo

D. 9/36 bao gạo

Câu 5. Phân số nào trong các phân số dưới đây không bằng phân số 18/36?

A. 9/18

B. 6/12

C. ¾

D. 1/2

Câu 6: 35/49 của 21kg gạo là ............kg gạo.

Câu 7. Rút gọn phân số Bài tập về phân số lớp 4 ta được phân số tối giản là:

Bài tập về phân số lớp 4

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Bài tập về phân số lớp 4

Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Rút gọn phân số 18/24 được phân số tối giản 2/3. ……

b) Rút gọn phân số 15/45 được phân số tối giản 3/9. …….

Câu 10. Phân số \frac{90}{126}được rút gọn thành phân số tối giản là :

Bài tập về phân số lớp 4

Câu 11. Rút gọn các phân số:

Bài tập về phân số lớp 4

Câu 12. Tìm phân số tối giản trong các phân số sau:

Bài tập về phân số lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về phân số, rút gọn phân số, so sánh hai phân số, sắp xếp các phân số.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
264 79.005
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm