Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 33 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Viết số 1 ; 2 ; 5 thích hợp vào chỗ trống:

a)

2

=

+

b)

5

=

+

+

+

+

c)

5

=

+

+

d)

10

=

+

+

+

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hãy kể đầy đủ tên các giấy tờ bạc có mệnh giá bé hơn 1 nghìn đồng.

Tiền Việt Nam có các tờ giấy bạc mệnh giá bé hơn 1 nghìn đồng là:

A. Loại 100 đồng và loại 200 đồng.

B. Loại 100 đồng và loại 500 đồng.

C. Loại 100 đồng,loại200 đồng, loại 300 đồng.

D. Loại 100 đồng , loại 200 đồng, và loại 500 đồng.

3. Đúng ghi Đ,sai ghi S:

1 nghìn đồng đổi được:

a) 1 tờ giấy bạc 100 đồng, 1 tờ giấy bạc 200 đồng và 1 tờ giấy bạc 500 đồng …

b) 2 tờ giấy bạc 100 đồng, 1 tờ giấy bạc 200 đồng và 1 tờ giấy bạc 500 đồng …

c) 1 tờ giấy bạc 100 đồng, 2 tờ giấy bạc 200 đồng và 1 tờ giấy bạc 500 đồng …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Viết tổng số tiền vào ô trống:

Các tờ giấy bạc

Tổng số tiền

100 đồng 100 đồng

200 đồng 200 đồng 200 đồng

100 đồng 100 đồng 100 đồng

200 đồng 200 đồng

100 đồng 500 đồng

200 đồng 200 đồng

5. Tính:

a) 250 cm + 310 cm = …… c) 165 km + 21 km = ……..

b) 735 – 203 m = ………… d) 596 dm – 92 dm = ……..

6. Tìm x:

a) x + 123 = 579

……………..

……………..

……………..

b) 20 + x= 543

……………..

……………..

……………..

c) x – 205 = 301

……………..

……………..

……………..

d) 576 – x = 53

……………..

……………..

……………..

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 33 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 33 - Đề 1

1.

a) 2 = 1 + 1

b) 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1

c) 5 = 1 + 2 + 2

5 = 2 + 1 + 2

5 = 2 + 2 + 1

d) 10 = 1 + 2 + 2 + 5

10 = 2 + 1 + 2 + 5

10 = 2 + 2 + 1 + 5

2. D

3. a) S b) S c) Đ

7.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 33 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm