Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 7 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 7 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 15 + 26 – 10 là:

A. 31B. 41C. 51D. 61

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12kg + 14kg + 5kg = ….kg là:

A. 31B. 41C. 51D. 61

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 13 + 15B. 16 + 15C. 15 + 15D. 14 + 15

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có số bị trừ bằng hiệu?

A. 15 – 2 = 13B. 16 – 3 = 13
C. 22 – 1 = 21 D. 15 – 0 = 15

Câu 5: Bạn Lan có 15 quyển vở, bạn Hoa có nhiều hơn bạn Lan 6 quyển vở. Hai bạn có tất cả số quyển vở là:

A. 46 quyển vởB. 41 quyển vở
C. 36 quyển vởD. 31 quyển vở

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a, 14 + 12 + 25 b, 43 + 4 + 15c, 24 + 6 + 27 
d, 43kg + 12kg – 20kg e, 89kg – 12kg – 15kg f, 38kg – 12kg + 25kg 

Bài 2: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

12 + 14 … 3346 …. 25 + 1638 – 12 …. 11 + 15
17kg + 15kg …. 31kg17kg … 28kg – 15kg33kg + 12kg …. 46kg

Bài 3: Hãy lập tất cả các số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7, sau đó sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4: Hoa nặng 27kg. Hùng nặng hơn Hoa 5kg và nhẹ hơn Dũng 6kg. Hỏi bạn Hùng nặng bao nhiêu ki-lô-gam và bạn Dũng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 7

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
AABDC

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 14 + 12 + 25 = 26 + 25 = 51

b, 43 + 4 + 15 = 47 + 15 = 62

c, 24 + 6 + 27 = 30 + 27 = 57

d, 43kg + 12kg – 20kg = 55kg – 20kg = 35kg

e, 89kg – 12kg – 15kg = 77kg – 15kg = 62kg

f, 38kg – 12kg + 25kg = 26kg + 25kg = 51kg

Bài 2:

12 + 14 < 3346 > 25 + 1638 – 12 = 11 + 15
17kg + 15kg > 31kg17kg > 28kg – 15kg33kg + 12kg < 46kg

Bài 3:

Vì 7 = 0 + 7 = 1 + 6 = 5 + 2 = 4 + 3 nên các số có hai chữ số lập được là 70; 16; 61; 52; 25; 43; 34.

Sắp xếp: 16; 25; 34; 43; 52; 61; 70.

Bài 4:

Bạn Hùng nặng số ki-lô-gam là:

27 + 5 = 31 (kg)

Bạn Dũng nặng số ki-lô-gam là:

31 + 6 = 37 (kg)

Đáp số: Bạn Hùng 31kg; bạn Dũng 37kg

Bài 5:

Hình vẽ dưới đây có 5 hình tam giác.

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 3.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm