Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 2 ; 4 ; 8 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18 ; 20 …..

b) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 …...

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

c) 30 ; 27 ; 24 ; 18 ; 15 ; 21 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

d) 30 ; 27 ; 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép nhân đúng hay sai?

*Có tất cả bao nhiêu con gà?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

a) 2 x 3 = 6 (con) …. b) 3 x 2 = 6 (con) ….

*Có tất cả bao nhiêu con mèo?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

c) 2 x 3 = 6 (con) …. d) 3 x 2 = 6 (con) ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

3

2

1

5

7

9

8

6

4

10

Tích

5. Số?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

6. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

7. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

8. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ; … ; … ; …. ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; … ; … ; …. ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; … ; … ; …. ; 6.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 20 - Đề 1

3. a) 2 x 3 = 6 (con) S

b) 3 x 2 = 6 (con) S

c) 2 x 3 = 6 (con) S

d) 3 x 2 = 6 (con) Đ

6. 2 x 6 = 12 (học sinh)

7. 3 x 5 = 15 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
9 21.813
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm