Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 20 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 2 ; 4 ; 8 ; 6 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;18 ; 20 …..

b) 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 …...

*Các số dưới đây được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

c) 30 ; 27 ; 24 ; 18 ; 15 ; 21 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

d) 30 ; 27 ; 24 ; 21 ; 18 ; 15 ; 12 ; 9 ; 6 ; 3 …..

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Viết phép nhân đúng hay sai?

*Có tất cả bao nhiêu con gà?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

a) 2 x 3 = 6 (con) ….                        b) 3 x 2 = 6 (con) ….

*Có tất cả bao nhiêu con mèo?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

c) 2 x 3 = 6 (con) ….                        d) 3 x 2 = 6 (con) ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

3

2

1

5

7

9

8

6

4

10

Tích

                   

5. Số?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1

6. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

7. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

8. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ; … ; … ; …. ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; … ; … ; …. ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; … ; … ; …. ; 6.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 20 - Đề 1

3. a) 2 x 3 = 6 (con) S

b) 3 x 2 = 6 (con) S

c) 2 x 3 = 6 (con) S

d) 3 x 2 = 6 (con) Đ

6. 2 x 6 = 12 (học sinh)

8. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8 ; 10 ; 12 ;14 ; 16 ; 18 ; 20.

b) 20 ; 18 ; 16 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8.

c) 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30.

d) 24 ; 21 ; 18 ; 15; 12 ; 9 ; 6.

7. 3 x 5 = 15 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 20 - Đề 1 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán nâng cao lớp 2.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
11 31.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm