Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 34 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 34 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối mỗi ô trống với số thích hợp:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 2

2. Nối mỗi ô trống với sô thích hợp:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 2

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 123 + 456 < 126 + 453 …

b) 123 + 456 = 126 + 453 …

c) 123 + 456 > 126 + 453 …

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 24 : 3 < 24 : 4 …

b) 24 : 3 = 24 : 4 …

c) 24 : 3 > 24 : 4 …

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. 3dm : 5 < 18cm : 3

B. 3dm : 5 = 18cm : 3

C. 3dm : 5 > 18cm : 3

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Cửa hàng có một số trứng gà. Sau khi người ta bán đi 250 quả trứng gà thì còn lại 150 quả trứng gà. Hỏi khi chưa bán trứng thì cửa hàng đó có bao nhiêu quả trứng gà?

Bài giải

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

7. Một người nuôi 75 con gà mái và 57 con gà trống. Hỏi người đó phải mua thêm bao nhiêu con gà trống để số gà mái bằng gà trống?

Bài giải

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

8. Viết số thích hợp vào ô trống:

3

x

8

:

4

=

x

:

x

x

8

:

4

:

2

=

:

:

:

:

4

x

2

:

4

=

=

=

=

=

:

:

=

3

x

=

x

:

:

:

2

=

=

=

=

:

4

=

6

9. Điền số bé hơn 11 vào ô trống:

:

=

2

:

=

2

:

=

2

:

=

2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 34 - Đề 2

2.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 34 - Đề 2

3. a) S b) Đ c) S

4. a) S b) S c) Đ

5. B

6. 150 + 250 = 400 (quả)

7. 75 – 57 = 18 (con)

8.

3

x

8

:

4

=

6

x

:

x

x

8

:

4

:

2

=

1

:

:

:

:

4

x

2

:

4

=

2

=

=

=

=

6

:

1

:

2

=

3

3

x

8

=

24

x

:

:

8

:

2

=

4

=

=

=

24

:

4

=

6

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 35 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm