Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 33 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 33 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Viết số 10 ; 20 ; 50 thích hợp vào ô trống:

a)

20

=

+

b)

50

=

+

+

+

+

c)

50

=

+

+

d)

100

=

+

+

+

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn An có 900 đồng gồm các tờ giấy bạc là:

A. 1 tờ 100 đồng, 1 tờ 300 đồng và 1 tờ 500 đồng.

B. 1 tờ 100 đồng, 1 tờ 200 đồng và 1 tờ 600 đồng.

C. 1 tờ 200 đồng, 1 tờ 300 đồng và 1 tờ 400 đồng.

D. 2 tờ 100 đồng, 1 tờ 200 đồng và 1 tờ 500 đồng.

3. Nối các tờ giấy bạc 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng với tổng số tiền là 300 đồng, 600 đồng, 700 đồng, 800 đồng.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 33 - Đề 2

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Viết các số 100; 200; 500 thích hợp vào ô màu sẫm:

Tổng số tiền

Các tờ giấy bạc

800 đồng

…. đồng … đồng

… đồng … đồng

900 đồng

…. đồng … đồng

… đồng … đồng

1000 đồng

… đồng … đồng

… đồng … đồng

5. Tính độ dài đường gấp khúc có ba đoạn thẳng với các độ dài là 1m; 3 dm và 5cm

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

6. Viết số thích hợp vào ô trống

-

200

=

100

-

+

-

100

=

=

=

=

100

+

=

101

+

=

203

+

+

+

102

+

=

205

=

=

=

+

=

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 33 - Đề 2

1. a) 20 = 10 + 10

b) 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10

c) 50 = 10 + 20 + 20

d) 100 = 10 + 20 + 20 + 50

2. D

4.

a) 800 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 100 đồng + 500 đồng

800 đồng = 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng

b) 900 đồng = 100 đồng + 100 đồng + 200 đồng + 500 đồng

c) 1000 đồng = 100 đồng + 200 đồng + 200 đồng + 500 đồng.

5. Đổi 1m = 100 cm; 3dm = 30 cm

100 + 30 + 5 = 135 m

6.

300

-

200

=

100

-

+

200

-

100

=

100

=

=

=

100

+

100

=

200

101

+

102

=

203

+

+

+

102

+

103

=

205

=

=

=

203

+

205

=

408

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 34 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.102
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm