Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối các phép tính với 0 hoặc 1.

Kết quả các phép tính nào là 0? Kết quả các phép tính nào là 1?

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cách làm đúng hay sai?

a) x x 1 = 0

x = 0 x 1 …

x = 0

b) x x 1 = 0

x = 0 : 1 …

x = 0

3. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) 20 : 4 : 5 < 20 : 5 : 4 …

b) 20 : 4 : 5 > 20 : 5 : 4 …

c) 20 : 4 : 5 = 20 : 5 : 4 …

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu tả lời đúng:

Tính 4 cm x 3 + 2 dm =?

A. 14 cm B. 14 dm

C. 32 cm D. 32 dm

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Cho hai số

4 và 2

5 và 1

Tổng

Hiệu

Tích

Thương

6. Một người nuôi một đàn vịt. Sau khi người đó bán đi 3 chục con vịt thì số vịt còn lại bằng số vịt đã bán. Hỏi trước khi bán, người đó nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

20

x

4

+

20

=

x

:

:

-

4

x

1

x

5

=

+

x

x

-

20

:

5

x

10

=

=

=

=

=

-

-

=

x

=

0

x

=

0

x

=

1

:

=

0

:

=

1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 28 - Đề 2

2. a) S b) Đ

3. a) S b) S c) Đ

4. C. 32 cm

5.

4 + 2 = 6 5 + 1 = 6

4 – 2 = 2 5 - 1 = 4

4 x 2 = 8 5 x 1= 5

4 : 2 = 2 5 : 1 = 5

6. 3 chục = 30

30 + 30 = 60 (con)

7.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 29 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
8 4.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm