Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo (cả năm)

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo với đầy đủ các dạng bài tập đủ 35 tuần, giúp các em học sinh lớp 2 tự luyện tập ở nhà và rèn luyện kiến thức của cả năm học.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 1

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 81

B. 90

C. 70

D. 79

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 55 = …. + 5.

A. 5

B. 60

C. 50

D. 10

Câu 3. Cho 48 < … < 52. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 51

B. 50

C. 49

D. 67

Câu 4. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 205

B. 52

C. 25

D. 502

Câu 5. Số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 10

C. 98

D. 10

Câu 6. Trong phép tính 33 + 55 = 88. Số 88 được gọi là:

A. số hạng

B. số trừ

C. tổng

D. hiệu

Câu 7. Trong phép tính 13 = 11 + 2. Số 11 được gọi là:

A. số hạng

B. số trừ

C. tổng

D. hiệu

Câu 8. Số?

Bài tập Toán lớp 2

  • Em ước lượng khoảng …. ngôi sao.
  • Em đếm được tất cả … ngôi sao.

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Điền vào bảng sau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 2. Số?

Toán lớp 2

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Bài 4. Tìm trứng của gà mẹ bằng cách nối phép tính có tổng ứng với số ở gà mẹ:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán - Tuần 2

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Hiệu của 36 và 5 là:

A. 40

B. 31

C. 30

D. Cả ba đều sai

Câu 2. Hiệu của 90 và 20 là:

A. 90

B. 20

C. 70

D. 60

Câu 3. Số liền sau kết quả phép tính 55 - 5 là:

A. 50

B. 55

C. 51

D. 49

Câu 4. Trong phép tính 60 = 70 - 10. Số 70 được gọi là:

A. Số trừ

B. Số bị trừ

C. Hiệu

Câu 5. Trong phép tính 54 - 4 = 50. Số 50 được gọi là:

A. Tổng

B. Số hạng

C. Hiệu

Câu 6. Số bị trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số, số trừ là 1. Hiệu là:

A.10

B.9

C.11

Câu 7. Tổng số tuổi của hai anh em là 12 tuổi. Em 2 tuổi. Hỏi anh mấy tuổi?

A. 10 tuổi

B. 14 tuổi

C. 11 tuổi

Câu 8. Tô màu vào 2 thẻ ghi số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2:

Toán lớp 2 CTST

I. TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số bị trừ

45

44

57

70

98

Số trừ

23

34

15

30

47

Hiệu

Bài 2. Tính hiệu rồi nối với kết quả tương ứng:

Toán lớp 2 CTST

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Lớp em đi chơi công viên.

Chúng em mang theo 56 gói bim bim và 34 gói kẹo.

  • Số gói bim bim nhiều hơn số gói kẹo là ……gói.
  • Số gói kẹo ít hơn số gói bim bim là ….. gói.

Bài 4.

  • Viết phép trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng hiệu: ……………………………………
  • Viết số có hai chữ số, mà hiệu của hai chữ số bằng 8 và tổng bằng 8: ………………

>>>Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo (cả năm)

Mời thầy cô tải các tuần tiếp theo về!

Ngoài Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo (cả năm) trên. Mời các em cùng luyện theo tuần cho đầy đủ, phiếu bài tập lớp 2 được soạn nhằm giúp các em rèn luyện, củng cố các kiến thức và kĩ năng được học ở lớp trong tuần vừa qua. Hi vọng sẽ trở thành tài liệu hữu ích cho các em, quý thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 4.776
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm