Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 29 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 29 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 29 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Các số tròn trăm có ba chữ số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a) 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 600 ; 500 ; 700 ; 800 ; 900 …

b) 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 …

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Các số tròn chục có ba chữ số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a) 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 150 ; 140 ; 130 ; 120 ; 110 ; 100 …

b) 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 150 ; 140 ; 130 ; 120 ; 100 ; 110 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 345 ; 453 ; 534 ; 543 ; 435 ; 354 …

b) 345 ; 354 ; 435 ; 453 ; 534 ; 543 …

4. Đúng ghi Đ,sai ghi S:

a) 10 chục bé hơn 1 trăm …

b) 10 chục bằng 1 trăm …

c) 10 chục lớn hơn 1 trăm …

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một người nuôi 90 con vịt. Hỏi người đó cần mua thêm bao nhiêu con vịt để có đủ 100 con vịt?

a) 1 chục con vịt …

b) 10 chục con vịt …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số liền trước của 99 là …

b) Số liền sau của 99 là …

c) Số liền trước của 100 là …

d) Số liền sau của 100 là …

e) Số liền sau của 101 là …

7. Hãy viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) Các số tròn trăm có 3 chữ số:

………………………………….

b) Các số có 3 chữ số giống nhau:

………………………………….

8. Hãy viết:

a) Số bé nhất có ba chữ số: …

b) Số lớn nhất có ba chữ số: …

9. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau là 0 ; 1 ; 2 rồi ghi cách đọc số.

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

Viết các số ở bảng trên theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn : ………………………………………….

b) Từ lớn đến bé: ………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 29 - Đề 1

5. a) Đ ) S

6. a) 98 b) 100 c) 99 d) 101 e) 102

7.

a) 100 ; 200 ;300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900.

b) 111 ; 222 ; 333 ; 444 ; 555 ; 666 ; 777 ; 888 ; 999.

8. a) 100 b) 999

9. 102 ; 120 ; 201 ; 210.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 29 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
7 4.158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm