Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 2 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 1

Trọng tâm kiến thức cần nhớ:

  • Số hạng – Tổng
  • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
  • Số liền trước, Số liền sau 
  • Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Tuần 2

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Hiệu của 36 và 5 là:

A. 40

B. 31

C. 30

D. Cả ba đều sai

Câu 2. Hiệu của 90 và 20 là:

A. 90

B. 20

C. 70

D. 60

Câu 3. Số liền sau kết quả phép tính 55 - 5 là:

A. 50

B. 55

C. 51

D. 49

Câu 4. Trong phép tính 60 = 70 - 10. Số 70 được gọi là:

A. Số trừ

B. Số bị trừ

C. Hiệu

Câu 5. Trong phép tính 54 - 4 = 50. Số 50 được gọi là:

A. Tổng

B. Số hạng

C. Hiệu

Câu 6. Số bị trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số, số trừ là 1. Hiệu là:

A.10

B.9

C.11

Câu 7. Tổng số tuổi của hai anh em là 12 tuổi. Em 2 tuổi. Hỏi anh mấy tuổi?

A. 10 tuổi

B. 14 tuổi

C. 11 tuổi

Câu 8. Tô màu vào 2 thẻ ghi số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2:

Toán lớp 2 CTST

I. TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số bị trừ

45

44

57

70

98

Số trừ

23

34

15

30

47

Hiệu

 

 

 

 

 

Bài 2. Tính hiệu rồi nối với kết quả tương ứng:

Toán lớp 2 CTST

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Lớp em đi chơi công viên.

Chúng em mang theo 56 gói bim bim và 34 gói kẹo.

  • Số gói bim bim nhiều hơn số gói kẹo là ……gói.
  • Số gói kẹo ít hơn số gói bim bim là ….. gói.

Bài 4.

a. Viết phép trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng hiệu: ……………………………………

b. Viết số có hai chữ số, mà hiệu của hai chữ số bằng 8 và tổng bằng 8: ………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Tuần 2

Câu 1. Hiệu của 36 và 5 là:

B. 31

Câu 2. Hiệu của 90 và 20 là:

C. 70

Câu 3. Số liền sau kết quả phép tính 55 - 5 là:

C. 51

Câu 4. Trong phép tính 60 = 70 - 10. Số 70 được gọi là:

B. Số bị trừ

Câu 5. Trong phép tính 54 - 4 = 50. Số 50 được gọi là:

C. Hiệu

Câu 6. Số bị trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số, số trừ là 1. Hiệu là:

B. 9

Câu 7. Tổng số tuổi của hai anh em là 12 tuổi. Em 2 tuổi. Hỏi anh mấy tuổi?

A. 10 tuổi

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

Số bị trừ

45

44

57

70

98

Số trừ

23

34

15

30

47

Hiệu

22

10

42

40

51

Bài 2. HS tự làm

Bài 3. 

Lớp em đi chơi công viên.

Chúng em mang theo 56 gói bim bim và 34 gói kẹo.

  • Số gói bim bim nhiều hơn số gói kẹo là 22 gói.
  • Số gói kẹo ít hơn số gói bim bim là 22 gói.

Bài 4.

a. Viết phép trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng hiệu:  0 - 0 = 0

b. Số cần tìm: 80

>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo - Tuần 3

Ngoài Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST - Tuần 2 trên đây, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2 . Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 499
Sắp xếp theo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 CTST

Xem thêm