Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 17 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 45 + x = 45

x = 0 …

b) 45 + x = 45

x = 9 …

c) 32 – x = 23

x = 0 …

d) 32 – x = 23

x = 9 …

e) 10 – x = 0

x = 0 …

g) 10 – x = 0

x = 10 …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Tìm x:

a) 47 + 17 + x = 100

…………………..

…………………..

…………………..

b) 45 – 17 + x= 100

…………………..

…………………..

…………………..

c) 63 + 18 – x = 27

…………………..

…………………..

…………………..

d) 63 – 18 – x = 27

…………………..

…………………..

…………………..

5. Cửa hàng có một số xe đạp. Sau khi người ta bán được 37 xe đạp thì còn lại 28 xe đạp. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

6. Tấm lụa dài 8 dm 5 cm. Tấm lụa dài hơn tấm vải là 25 cm. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu?

Bài giải

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

7. Tính:

3 dm + 15 cm – 7 cm

=……………………

=……………………

=……………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 17 - Đề 2

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1

2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 1

3. a) x = 0 Đ          c) x = 0 S             e) x = 0 S

b) x= 9 S             d) x = 9 Đ             g) x = 10 Đ

4.

a) x = 38

b) x = 72

c) x = 54

d) x =18

5. 28 + 37 = 65 (xe)

6. 8 dm 5 cm = 85 cm

85 – 25 = 60 (cm)

7. 3 dm + 15 cm – 7 cm

= 30 cm + 15 cm – 7 cm

= 45 cm – 7 cm

= 38 cm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 19 - Đề 1

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 17 - Đề 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
5 6.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm