Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100

Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 sách Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án chi tiết trong SGK Toán 2 sách mới, giúp các em học sinh củng cố kiến thức Chân trời sáng tạo phần Ôn tập học kì 1.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 112, 113, 114 Em làm được những gì

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

a) Có tất cả .?. chấm tròn.

b)

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

a) Đếm số chấm tròn rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

b) Xác định chữ số hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ chấm.

Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải là chữ số hàng đơn vị, chữ số bên trái là chữ số hàng chục.

Đáp án:

a) Có tất cả 96 chấm tròn.

b)

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

Đúng (đ) hay sai (s)

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

a) Đọc số có hai chữ số: Với các số có hàng chục khác 1 thì đọc số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi đọc số hàng đơn vị.

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt như sau:

- Chữ số hàng đơn vị là 1 thì đọc là "mốt”.

- Chữ số hàng đơn vị là 4 thì đọc là “tư”.

- Chữ số hàng đơn vị là 5 thì đọc là “lăm”.

b) Viết số có hai chữ số:

- Dựa vào cách đọc của số có hai chữ số, xác định chữ số hàng chục và hàng đơn vị

- Ghép theo thứ tự chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị để viết được số.

c) Trong số có hai chữ số, chữ số đứng trước là số hàng chục, chữ số đứng sau là số hàng đơn vị.

Đáp án:

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 3 (trang 116 SGK Toán 2 tập 1)

Số?

Bài 3 (trang 116 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

a) Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Đếm thêm 5 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

d) Đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

Bài 3 (trang 116 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 4 (trang 116 SGK Toán 2 tập 1)

Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?

Bài 4 (trang 116 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy hình sau có nhiều hơn hình trước 3 con kiến.

Lần lượt đếm thêm 3 ta tìm được số con kiến ở hình cuối cùng.

Đáp án:

Hình thứ nhất có 2 con kiến, hình thứ hai có 5 con kiến, hình thứ ba có 8 con kiến, hình thứ tư có 11 con kiến.

Vậy hình sau có nhiều hơn hình trước 3 con kiến.

Ta có: 11 + 3 = 14, do đó hình thứ năm có 14 con kiến.

14 + 3 = 17, do đó hình thứ sáu có 17 con kiến.

Vậy hình cuối cùng có 17 con kiến.

Bài 5 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

34 .?. 30                   51 .?. 28                        70 + 4 .?. 74

9 .?. 22                    75 .?. 57                         9 + 5 .?. 5 + 9

Hướng dẫn giải:

Cách so sánh các số có hai chữ số:

- Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Đáp án:

34 > 30                   51 > 28                        70 + 4 = 74

9 < 22                     75 > 57                        9 + 5 = 5 + 9

Bài 6 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

Bài 6 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

Cách so sánh các số có hai chữ số:

- Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn

Đáp án:

So sánh các số ta có:

8 < 53 < 57 < 81.

Vậy số lớn nhất là 81, số bé nhất là 8.

Bài 7 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

Đổi chỗ hai chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự:

Bài 7 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

So sánh các số trong chiếc lá rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.

Đáp án:

a) So sánh các số ta có:

38 < 40 < 48 < 84.

Vậy để các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ta đổi chỗ hai chiếc lá như sau:

Bài 7 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

b) So sánh các số ta có:

97 > 90 > 79 > 75.

Vậy để các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ta đổi chỗ hai chiếc lá như sau:

Bài 7 (trang 117 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 8 (trang 118 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm nhà cho chim (mỗi con chim ở một nhà).

Bài 8 (trang 118 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

- Xác định số nhà dựa vào cách biểu diễn các số trên tia số, hai ô cạnh nhau hơn kém nhau 1 đơn vị.

- Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.

Đáp án:

Các tổ chim được đánh số như sau:

Bài 8 (trang 118 SGK Toán 2 tập 1)

Số liền sau số 70 là 71.

Số liền trước của 20 là 19.

Trong hai số 35 và 55, số bé hơn là 35.

Vậy nhà của các chú chim được nối như sau:

Bài 8 (trang 118 SGK Toán 2 tập 1)

Bài 9 (trang 118 SGK Toán 2 tập 1)

Có bao nhiêu quả trứng chim?

Ước lượng: Có khoảng .?. quả.

Đếm: Có .?. quả.

Bài 9 (trang 118 SGK Toán 2 tập 1)

Hướng dẫn giải:

- Tìm xem các quả trứng được xếp thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu quả trứng.

- Đếm số quả trứng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số quả trứng.

Đáp án:

- Các quả trứng được xếp thành 7 nhóm.

- Mỗi nhóm có khoảng 10 quả trứng.

- Đếm số quả trứng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục, 7 chục).

- Ước lượng: Có khoảng 70 quả trứng.

Đếm từng quả trứng ta thấy có 73 quả trứng.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 Ôn tập phép cộng và phép trừ

Trên đây là Toán lớp 2 trang 115, 116, 117, 118 Ôn tập các số trong phạm vi 100 trong phần ôn tập học kì 1. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời, đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm