Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 14, 15 Bảng nhân 2 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 trang 14, 15 Bảng nhân 2 sách Chân trời sáng tạo tập 2 có đáp án chi tiết cho các phần, giúp các em dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt hơn môn Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết để củng cố thêm kỹ năng giải Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 13 Thừa số, tích sách Chân trời sáng tạo

Thực hành trang 14 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Hướng dẫn giải:

Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

Bài 1 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Đố bạn các phép nhân trong bảng.

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 2 tập 2)

Hướng dẫn giải:

Học thuộc các tích 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 10 = 20. Sau đó dựa vào ba tính đó để tìm kết quả của các tích khác.

Đáp án:

Ví dụ mẫu:

2 × 7                                          2 × 9

10 + 2 + 2 = 14                        20 – 2 = 18

2 × 7 = 14                                2 × 9 = 18

Luyện tập trang 15 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Bài 1 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

Bài 1 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Hướng dẫn giải:

Đếm thêm 2 đơn vị (với các dãy số ở bên trái) hoặc đếm bớt 2 đơn vị (với các dãy số ở bên phải) rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

Bài 1 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

2 x 1

2 x 2

2 x 3

2 x 5

2 x 6

2 x 4

2 x 10

2 x 9

2 x 8

Hướng dẫn giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2 đã học.

Đáp án:

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 4 = 8

2 x 10 = 20

2 x 9 = 18

2 x 8 = 16

Bài 3 (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Số ?

2 x .?. = 4

2 x .?. = 14

2 x .?. = 6

2 x .?. = 16

2 x .?. = 8

2 x .?. = 18

Hướng dẫn giải:

Dựa vào bảng nhân 2 đã học để điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Đáp án:

2 x 2 = 4

2 x 7 = 14

2 x 3 = 6

2 x 8 = 16

2 x 4 = 8

2 x 9 = 18

Vui học (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Số?

Quan sát bức tranh sau.

10 con vịt có …… cái cánh

Vui học (trang 15 SGK Toán 2 tập 2)

Hướng dẫn giải:

Để tìm số cái bánh của 10 con vịt ta lấy số cái cánh của 1 con vịt nhân với 10, hay ta thực hiện phép tính 2 × 10.

Đáp án:

10 con vịt có số cái cánh là:

2 × 10 = 20 (cái cánh)

Vậy 10 con vịt có 20 cái cánh.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 16, 17 Bảng nhân 5 Chân trời sáng tạo

Trên đây là Toán lớp 2 trang 14, 15 Bảng nhân 2 Chân trời sáng tạo trong chủ đề 4: Phép nhân, phép chia. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời, đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Cùng nhiều đề thi hay chất lượng khác, hay các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm