Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 70: Tìm số trừ

Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 70: Tìm số trừ giúp các em học sinh nắm được cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu, đồng thời củng cố cách giải các dạng bài tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 80 câu 1

Tìm x:

a) 28 – x = 16                   20 – x = 9                       34 – x = 15

b) x – 14 = 18                   x + 20 = 36                     17 – x = 8

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) 28 – x = 16

x = 28 – 16

x = 12

20 – x = 9

x = 20 – 9

x = 11

34 – x = 15

x = 34 – 15

x = 19

b) x – 14 = 18

x = 18 + 14

x = 32

x + 20 = 36

x = 36 – 20

x = 16

17 – x = 8

x = 17 – 8

x = 9

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 80 câu 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

64

59

76

86

 

Số trừ

28

     

48

Hiệu

 

20

22

39

46

Phương pháp giải:

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ

64

59

76

86

94

Số trừ

28

39

54

47

48

Hiệu

36

20

22

39

46

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 80 câu 3

Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lơp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?

Tóm tắt

Lớp 2D có: 35 học sinh

Lớp 2D còn lại: 30 học sinh

Lớp 2D chuyển đi:….học sinh?

Bài giải

Số học sinh chuyển đến lớp khác:

35 – 30 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 80 câu 4

Xếp bốn hình tam giác thành hình bên

Giải vở bài tập Toán 2 bài 70: Tìm số trừ

Phương pháp giải:

Di chuyển các hình tam giác nhỏ để tạo thành hình cần ghép.

Lời giải chi tiết:

Em có thể ghép hình theo thứ tự như sau :

 

Giải vở bài tập Toán 2 bài 70: Tìm số trừ

Ngoài Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 70: Tìm số trừ trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

...............................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Đánh giá bài viết
3 5.071
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm