Bài tập Số hạng - Tổng

Bài tập Toán lớp 2: Số hạng - Tổng là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Lý thuyết cần nhớ về số hạng và tổng

+ Trong phép cộng 10 + 20 = 30 thì 10 và 20 được gọi là số hạng và 30 được gọi là tổng

+ Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng một hàng được đặt thẳng với nhau

- Cộng các số từ hàng đơn vị đến hàng chục

B. Bài tập vận dụng về số hạng và tổng

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tổng của phép tính 42 + 14 có giá trị là:

A. 50 B. 56 C. 66 D. 76

Câu 2: Số còn thiếu để điền vào dấu *: 51 + 1* = 61 là số:

A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 3: Số hạng thứ nhất là số lẻ lớn nhất có một chữ số, số hạng thứ hai là số tròn chục bé nhất có hai chữ số. Tổng của hai số đó là:

A. 19 B. 29 C. 11 D. 21

Câu 4: Tổng của phép tính 14 + 25 có giá trị là:

A. 38 B. 40 C. 37 D. 39

Câu 5: Trong vườn có 12 cây nhãn và 20 cây táo. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây nhẫn và cây táo có trong vườn?

A. 30 cây B. 32 cây C. 42 cây D. 12 cây

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Số hạng 16 43 25 38
Số hạng 10 53 14 31
Tổng 26      

Bài 2: Đặt tính rồi tính tổng biết:

a, Các số hạng là 10 và 24

b, Các số hạng là 16 và 31

c, Các số hạng là 20 và 14 d, Các số hạng là 15 và 33

Bài 3: Hoa có 10 quả bóng bay. Hồng có 14 quả bóng bay. Hỏi hai bạn Hoa và Hồng có tất cả bao nhiêu quả bóng bay?

C. Lời giải bài tập về số hạng và tổng

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C A D B

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Số hạng 16 43 25 38
Số hạng 10 53 14 31
Tổng 26 96 39 69

Bài 2: Học sinh tự đặt tính

a, 10 + 24 = 34 b, 16 + 31 = 47 c, 20 + 14 = 34 d, 15 + 33 = 48

Bài 3:

Hai bạn Hoa và Hồng có tất cả số bóng bay là:

10 + 14 = 24 (quả bóng bay)

Đáp số: 24 quả bóng bay

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: Số hạng và Tổng. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 2.196
Sắp xếp theo

Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm