Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2: Luyện tập Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2: Luyện tập Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2: Luyện tập Tiền Việt Nam có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh luyện tập biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2: Tiền Việt Nam

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2: Luyện tập Tiền Việt Nam (bài 1, 2, 3, 4 trang 164/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Giải bài tập trang 164 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) 800 đồng d) 900 đồng

b) 600 đồng e) 700 đồng

c) 1000 đồng

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Mẹ phải trả số tiền là:

600 + 200 = 800 đồng

Đáp số: 800 đồng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số tiền trả lại vào ô trống theo mẫu

An mua rau hết

An đưa người bán rau

Số tiền trả lại

600 đồng

700 đồng

100 đồng

300 đồng

500 đồng

700 đồng

1000 đồng

500 đồng

500 đồng

Hướng dẫn giải

An mua rau hết

An đưa người bán rau

Số tiền trả lại

600 đồng

700 đồng

100 đồng

300 đồng

500 đồng

200 đồng

700 đồng

1000 đồng

300 đồng

500 đồng

500 đồng

0 đồng

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số tiền

Gồm các tờ giấy bạc

100 đồng

200 đồng

500 đồng

800 đồng

1

1

1

900 đồng

2

1

1000 đồng

3

1

700

1

Hướng dẫn giải

Số tiền

Gồm các tờ giấy bạc

100 đồng

200 đồng

500 đồng

800 đồng

1

1

1

900 đồng

2

1

1

1000 đồng

3

1

1

700

2

1

1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 165 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm