Giải vở bài tập Toán 2 bài 130: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 130

Giải vở bài tập Toán 2 bài 130: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép tính nhân chia và giải các bài toán có lời văn để các em có thể luyện tập tốt chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 130 trang 49

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

Nhân

Chia

2 × 5 =......

10 : 2 =......

10 : 5 =......

3 × 4 =......

12 : 3 =......

12 : 4 =......

4 × 5 =......

20 : 4 =......

20 : 5 =......

1 × 3 =......

0 : 4 =......

0 : 5 =......

b,

30 × 2 =.....…

40 × 2 =.....…

10 × 5 =......…

20 × 3 =.....…

50 × 2 =.....…

20 × 4 =.........

60 : 2 =.....…

80 : 2 =.....…

80 : 4 =......…

60 : 3 =.....…

50 : 5 =.....…

90 : 3 =......…

Câu 2. Tìm x:

a, X × 3 = 21

…………

…………

b, 4 × x = 36

…………

…………

c, X × 5 = 5

…………

…………

Câu 3. Tìm y:

a, Y: 3 = 4

………..

………..

b, Y: 4 = 1

……….

……….

c, Y: 5 = 5

……….

……….

Câu 4. Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng?

Bài giải

...................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

Nhân

Chia

2 × 5 = 10

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2

3 × 4 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

4 × 5= 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4

1 × 3 = 3

0 : 4 = 0

0 : 5 = 0

b)

30 × 2 = 60

40 × 2 = 80

10 × 5 = 50

20 × 3 = 60

50 × 2 = 100

20 × 4 = 80

60 : 2 = 30

80 : 2 = 40

80 : 4 = 20

60 : 3 = 20

50 : 5 = 10

90 : 3 = 30

Câu 2. Tìm x:

a)

X × 3 = 21

X = 21 : 3

X = 7

b)

4 × x = 36

X = 36 : 4

X = 9

c)

X × 5 = 5

X = 5 : 5

X = 1

Câu 3. Tìm y:

a)

Y : 3 = 4

Y = 4 × 3

Y = 12

b)

Y : 4 = 1

Y = 1 × 4

Y = 4

c)

Y : 5 = 5

Y = 5 × 5

Y = 25

Câu 4. Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 130

Bài giải

Số cái bánh có trong một hộp là:

16 : 4 = 4 (cái bánh)

Đáp số: 4 cái bánh

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 2.146
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm