Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 2 trang 92, 93: Phép nhân

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2: Phép nhân giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau, biết đọc viết và tính kết quả của phép nhân. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải lớp 2.

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

2 được lấy 5 lần

  • 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
  • 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2.
  • Ta chuyển thành phép nhân, viết như sau:
  • 2 × 5 = 10
  • Đọc là hai nhân 5 bằng 10
  • Dấu × gọi là dấu nhân

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 1

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau sang phép nhân theo mẫu:

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 1

Mẫu: 4 + 4 = 8; 4 x 2 = 8

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 1

5 + 5 + 5 = 15

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 1

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Phương pháp giải

- Đếm các số hạng bằng nhau trong tổng đã cho.

- Phép cộng các số hạng giống nhau được chuyển thành phép nhân với công thức:

[Số hạng] x [ Số số hạng giống nhau]

Lời giải chi tiết:

b) 5 + 5 + 5 = 15                          c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

5 x 3 = 15                                           3 x 4 = 12

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 2

Viết phép nhân theo mẫu

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 Mẫu: 4 × 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 2

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

Phương pháp giải

Thực hiện tương tự bài 1, viết phép nhân gồm: Số hạng x Số số hạng = Kết quả

Lời giải chi tiết:

b) 9 × 3 = 27

c) 10 × 5 = 50

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 3

Viết phép nhân

Giải Toán lớp 2 trang 92 câu 3

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 92, 93 SGK Toán 2

Phương pháp giải

- Đếm số người trong mỗi đội và số đội rồi viết phép nhân thích hợp.

- Đếm số gà trong mỗi nhóm nhỏ và số nhóm như vậy rồi viết phép nhân.

Lời giải chi tiết:

a) 5 × 2 = 10

b) 4 × 3 = 12

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 94 SGK Toán 2: Thừa số - Tích

Ngoài bài Giải Toán lớp 2 trang 92, 93: Phép nhân, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm