Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and match

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

A. Board

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

B. Thirsty

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

C. Ride a horse

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

D. Play football

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

E. Pencil case

Exercise 2: Count and write

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1

1. ___________ pencils

2. ___________ cats

3. ___________ cars

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. dad/ is/ This/ Rosy’s/ ./

_______________________________________________

2. angry/ ?/ Are/ they

_______________________________________________

3. orange/ is/ This/ an/ ./

_______________________________________________

4. name/ What/ your/ is/ ?/

_______________________________________________

5. my/ is/ bedroom/ This

_______________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh - Đề 1

Exercise 1: Look at the picture and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 2: Count and write

1. Three pencils

2. Nine cats

3. Six cars

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. This is Rosy’s dad

2. Are they angry?

3. This is an orange

4. What is your name?

5. This is my bedroom

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như 1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 Tải nhiều, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.880
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1

    Xem thêm